Сакскобургготски пак ще може да сече в спорните гори

Сакскобургготски пак ще може да сече в спорните гори

Областният административен съд в София разреши в понеделник на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза Хробок отново да извършват сеч в горите си заради липса на мотиви в издадената от Държавната агенция по горите (ДАГ) заповед за забрана. Определението може да бъде обжалвано в срок от 7 дни, съобщиха от съда в понеделник.

В началото на октомври ДАГ забрани на бившия премиер сеч на територията на въпросните гори с "оглед защитата на особено важни държавни интереси и поради обективно съществуваща възможност да последват значителни и труднопоправими вреди в резултат от извежданата сеч".

С тези мотиви се визираше намерението на държавата да си поиска тези гори в паралелно съдебно производство. Георги Костов, шеф на агенцията, която междувременно се вля в Министерството на земеделието и храните, а той стана зам.-министър, наложи предварително изпълнение на заповедта без да чака нейното обжалване, защото се установи, че на тази територия е извършвана сече с 10% повече от позволеното. Това бе изчислено на около 2.5 млн. лева допълнителна печалба за Сакскобургготски.

Според съда обаче ДАГ не е посочила каквито и да било мотиви за налагане на предварително изпълнение на заповедта и ще трябва да се изчака цялата съдебна процедура, за да влезе забраната в сила.

Законът позволява подобен акт да се изпълни веднага, само ако "това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда".

Според магистратите в заповедта е записано, че сечта трябва да спре незабавно "с оглед защитата на особено важни държавни интереси и поради обективно съществуваща възможност да последват значителни и трудно поправими вреди".

"Директорът на горското стопанство в Боровец не е изложил никакви фактически обстоятелства, които да налагат извода, че съществува особено важен държавен или обществен интерес, чиято защита зависи от незабавното ѝ изпълнение, нито са представени доказателства за това", пише в решението на административния съд.

Заповедта за спиране на сечта е мотивирана само с факта, че на правния отдел на Държавната агенция по горите е разпоредено да оспори в съда връщането на 4500 дка на Сакскобургготски и сестра му. Такова дело все още няма, а разпореждането до правния отдел е акт за вътрешна употреба.

Пред съда Симеон Сакскобургготски декларирал, че не е извършвал никакви нарушения в горите. Освен забраната за сеч, държавата спря още промяната на предназначението на тези парцели и строителството върху тях.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?