Само 23 жертви на престъпления са компенсирани за последната година

Само 23 жертви на престъпления са компенсирани за последната година

За цялата 2016 г. държавата е компенсирала едва 23 души, които са станали жертва на престъпления, или са наследници на убити, съобщи вестник “Сега“. Изплатени са им общо 47 514 лв., което прави средно по 2065 лв. на човек. За периода януари - май 2017 г. на 16 пострадали са платени 36 702 лв., или средно по 2293 лв. Става дума за пострадали от тежка телесна повреда или близки на жертви на убийства.

Процедура по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления са потърсили общо 88 души, но повечето от половината молби са отхвърлени.

По закона за подпомагане се възстановяват имуществени вреди, пряка последица от престъплението, и то когато за тях бъде представен документ за разход. Ограничен е и кръгът на хората, които могат да търсят помощ - пострадалите от умишлени престъпления, от които е настъпила смърт или тежка телесна повреда, жертвите на тероризъм, на блудство и изнасилване, от които са настъпили сериозни увреждания на здравето.

Държавата обезщетява и пострадалите от трафик на хора и от организираната престъпност. Престъплението, за което може да съ търси компенсация, трябва да е извършено след 30 юни 2005 г. Отказите по голяма част от молбите се постановяват точно защото се търси обезщетение за посегателства преди тази дата. Други молители искат компенсация за престъпления, които не попадат в обхвата на закона. В други случаи не са представени документи за разходите.

Преди година законът беше променен, като беше завишен лимитът на възможната компенсация. Таванът вече е 10 хил. лв., докато преди това беше 5000 лв.

През 2016 г. от Министерството на правосъдието са платили 27 692 лв. на две организации за това, че са предоставили безплатна психологическа консултация на 22-ма пострадали от престъпления. Това са фондация "Център Надя" и фондация "За подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията".

Споделяне

Още от България