Само безпартийни могат да учредят нова партия

Само хора, които не членуват в политическа партия, могат да участват в учредяването на партийна формация, реши парламентът, който в четвъртък продължи окончателното приемане на закона за политическите партии.

Депутатите решиха, че политическа партия ще се учредява по инициатива на най-малко 50 български граждани с избирателни права, които ще образуват инициативен комитет. Комитетът ще приема учредителна декларация, в която трябва да бъдат определени основните принципи и цели на партията. Декларацията ще трябва да се публикува най-малко в един национален всекидневник.

Инициативният комитет ще открива подписка за набиране на членове-учредители и всеки избирател ще може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация. В декларацията ще се заявява, че лицето приема принципите и целите на партията от учредителната декларация, както и че не членува в друга партия.

По време на дебатите Борислав Китов от "Народен съюз" и Йордан Нихризов от ОДС възразиха срещу забраната в закона за членство в повече от една партия. Работа на партията е дали да разреши двойно членство, а с тази забрана ограничаваме със закон и правата на гражданите, каза Китов.

Нихризов възрази и срещу процедурата за учредяване на партия, предвиждаща подготвителен етап преди учредителното събрание на партията. Независимата Елка Анастасова и депутатът от НДСВ Теодора Литрова заявиха, че не е редно със закон да бъде задължителен един доброволен доброволен акт - подписването на предварителна декларация за членство в бъдещата партия.

По БТА

Споделяне

Още от България