Само България в ЕС не рециклира отпадъците си

Само България в ЕС не рециклира отпадъците си

Единствено в България от всички страни в Европейския съюз (ЕС) сто процента от отпадъците се извозват за съхранение в сметища, докато в останалите държави част от тях се преработват чрез изгаряне, рециклиране и компостиране. Това показва последното изследване на Евростат за 2009 г.

Сред страните, които не обработват боклука си, се нареждат още Румъния (99%), Кипър (86%) и Чехия (83%).

Годишно България генерира 450 кг боклук на глава от населението. Средната стойност на показателя за Европейския съюз (плюс Исландия, Норвегия и Швейцария) е 504 кг.

Най-много отпадъци се рециклират в Германия (48 на сто), следвана от Белгия и Швеция (по 36%). Водеща държава членка по компостиране на боклука е Австрия (40 на сто) следвана от Италия (32%).

Най-голям дял от битовите отпадъци се изгарят в Дания (48%), Холандия (39%), Люксембург (36%), Белгия (35%), Германия и Франция (с 34 %). В десет държави членки по този начин се третират едва 1% от всички боклуци.

Най-много боклук в ЕС генерира Кипър - 778 кг на глава от населението, следван от Ирландия (730 кг) и Люксембург (707 кг).

Споделяне

Още от България