Само четвърт от туроператорите искат помощ, а парите не стигат

Подадените заявление са с над 6 пъти по-висок бюджет от отпуснатите 10 млн. лв.

Вицепремиерът Марияна Николова разговаря с туроператори за отпускане на държавна подкрепа заради коронакризата

Само една четвърт от регистрираните туроператори и туристически агенции са кандидатствали за безвъзмездна помощ от държавата заради коронакризата. Не всички обаче ще получат пари, защото предвиденият бюджет е над шест пъти по-малък от полагащото се по подадените заявления. Това става ясно от съобщение на Министерството на туризма.

Общо 840 от над 3500 регистрирани туроператори са подали заявление за подпомагане по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 с бюджет от 10 млн. лв. Подадените искания за помощ възлизат общо над 64.1 млн. лв.

Крайният срок за кандидатстване изтече на 20 октомври 2020 г. Сега предстои да се провери дали кандидатите отговарят на изискванията. Предстои да се вземе решение дали ще бъдат отпуснати допълнително средства, за да бъдат удовлетворени исканията при условие, че кандидатите са допустими за подпомагане.

В рамките на процедурата всеки от тях можеше да иска помощ до 10% от оборота за 2019 г., но до прага на подпомагането de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

Целта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от Covid-19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Подаването на проектните предложения стана изцяло по електронен път, чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

По инициатива на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова Министерството на туризма стана директен бенефициент по програмата за европейско финансиране.

След проведени срещи и преговори с браншовите организации и Министерство на икономиката бе подписано споразумение за предоставяне на европейско финансиране в подкрепа на туристическия бранш.

Средствата трябва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска или туристическа агентска услуга.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес