Само четвърт от висшистите работят на изискващи такъв ценз позиции

Само четвърт от висшистите работят на изискващи такъв ценз позиции

Едва една четвърт от хората с висше образование работят на позиции, изискващи такъв ценз, а близо половината от висшисти, които са си намерили работа, са на длъжности, изискващи по-ниска степен на образование. Това сочи доклад на Сметната палата от проверка за реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г.

 

Изводите от публикувания в сряда одит са, че няма единна държавна политика по реализацията на завършилите висше образование и няма достатъчно ефективни политики за за насърчаване на заетостта на висшистите и не осигуряват условия за по-добра реализация на завършилите висше образование.

 

Общо за изследваните четири години на държавните висши училища е предоставена субсидия от 1.326 млрд. лв. Според Сметната палата, въведеният механизъм за финансиране на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучение и според потребностите на пазара на труда, е предпоставка за насърчаване на връзката на обучението с пазара на труда. Не са създадени обаче условия за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, което предпоставя пренасищане на пазара с кадри от едни специалности и недостиг от други, отчитат одиторите.

 

В България функционират 51 акредитирани висши училища, от които 37 държавни и 14 частни, със 185 факултета, 15 филиала, 20 колежа, 55 департамента, 8 академични направления, 13 центрове и 5 института. Само в София висшите училища са 22 или 43 на сто от всички у нас, следва Южен централен регион със 7 висши училища в Пловдив и Североизточен - с 5 висши училища във Варна. Приемът на студентите във висшите училища е по 52 професионални направления от 9 области на висшето образование и по 25 специалности от регулираните професии в 5 от тези области.

 

Най-голям е утвърденият прием за обучение на студенти в професионалните направления от област "Социални, стопански и правни науки".

 

Сметната палата е дала 11 препоръки на министъра образованието и науката и една препоръка на министъра на труда и социалната политика, а одитният доклад е изпратен на министрите и на комисиите на образованието и науката и на труда и социалната политика в Народното събрание.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?