Само една от четири болници предоставя комплексно лечение на онкопациентите

Всички предлагат химиотерапия, но липсват адекватни последващо наблюдение и палиативни грижи

Само една от четири болници предоставя комплексно лечение на онкопациентите

Едва 25% от всички болници и диспансери, където се лекуват пациентите с онкологични заболявания, предоставят комплексно лечение, включващо и четирите дейности по химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюдение и палиативни грижи. Това показват данни на здравната каса, публикувани от специализирания сайт Clinica.bg.

При 40 болници и диспансери, в които са се лекували пациентите през миналата година, едва в 11 от тях се извършват и четирите дейности по лечението на онкологичните заболявания. Tочно проследяването на пациентите обаче е изключително важно след приключване на активното им лечение.

В България съпоставката между различните дейности говори за пълна липса на адекватно наблюдение. През 2017 г. пациентите на химиотерапия са били 31 878. В същото време броят на диспансерните прегледи, които са извършени на хора с онкологични заболявания в страната, са едва 11 005. Въпреки че лечебните заведения, където се извършва химиотерапия са 40, тези, в които се правят диспансерни прегледи са 30. Реално обаче бройката е по-малка, защото в 12 от тях за цяла година са извършени по-малко от стотина прегледи, отбелязва изданието.

По закон клиниките, които извършват активно лечение на пациенти с онкологични заболявания, са длъжни, ако не предоставят сами дадена услуга, да сключат договор за осъществяването ѝ с друго лечебно заведение. Цифрите обаче недвусмислено говорят, че има проблем осигуряването на комплексното лечение по този начин.

Още по-малък е броят на болниците, които осигуряват възможност за палиативни грижи за пациентите им, чието състояние се е влошило. Онкоклиниките с договор с касата по тази пътека са 20, а броят на пациентите, които са преминали по нея 2181. При това те са в провинцията. На фона на най-много болници, извършващи онколечение в София, палиативни грижи са били положени само за 23 пациенти в три клиники - “Сердика“, ВМА и онкодиспансера на София-област.

Показателно е също така, че някои болници извършват приоритетно само и единствено добре остойностените дейности по химиотерапия, като годишно броят на пациентите им е около 1000, а броят на диспансерните прегледи 100-200, без да осъществяват лъчетерапия и палиативни грижи.

Причината, поради която лечебните заведения не желаят да сключват договор с касата по двете дейности за диспансерни прегледи и палиативни грижи е липсата на голяма печалба за тях. Цената на амбулаторната процедура за диспансеризация при онкологични заболявания е 130 лв. За пациент с нужда от палиативни грижи пък касата дава по 51 лв. на ден.

Според клиниките обаче тази сума не може да покрие разходите им, затова и до ден днешен те не искат да се занимават с хора в подобно положение. Безспорно повечето пътеки за активно лечение са с доста по-високи цени – за лъчелечение касата дава от 5.4 хил. лв. или 3.7 хил. за 20 процедури, до 1850 лв. за три дни престой, цената за брахитерапия пък е 1100 лв. Цената на пътеката за лекарствено лечение е 470 лв., а на амбулаторната процедура - 150 лв. Още по-големи са самите разходи за медикаменти, които плаща касата. През миналата година те достигнаха 327.6 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от България