Само една пета от леглата в хотели и хижи са били заети през май

Само една пета от леглата в хотели и хижи са били заети през май

Под една пета от леглата в хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за настаняване с повече от десет легла са били заети през месец май тази година, сочат данните на Националния статистически институт, които бяха оповестени във вторник. Все пак в сравнение с предходния месец април има ръст от 51. 3 на сто на посетителите.

В същото време статистиката отчита сериозно нарастване на броя на местата за настаняване и на легловата база в тях.

 

През май в страната са функционирали 1932 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 90.1 хиляди, а на леглата - 187.4 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 13.0%, а на леглата в тях - с 54.9%.

 

От тях заети през май са били само 19.8%.

 

Туристите са предпочели най-вече 4 и 5-звездни хотели и те са били запълнени на 25.6%, следват тези с 3 звезди - 17.1%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 14.3%. В сравнение с април увеличение на заетостта на леглата от 1.7 процентни пункта е регистрирано в средствата за подслон с 4 и 5 звезди, докато при тези с 1 и 2 и с 3 звезди тя намалява съответно с 1.3 и 1.7 процентни пункта.

 

Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 992.9 хил., или с 51.3% повече в сравнение с април 2012 година. Най-голямо е увеличението на реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с 4 и 5 звезди (75.6%), а най-малко - в тези с 1 и 2 звезди (9.0%). Реализираните нощувки както от български, така и от чужди граждани се увеличават съответно с 10.1 и 114.9%.

 

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават с 24.7% в сравнение с април 2012 г. и достигат 381.1 хиляди. Относителният дял на българите е 58.3% от всички пренощували лица, като по-голямата част (69.5%) от тях са отсядали в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по две нощувки. Пренощувалите чужденци са 158.8 хил. и се увеличават с 52.6% спрямо предходния месец. Чуждите граждани са предпочели хотелите, като 70.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.  

Споделяне

Още от Бизнес