Само една трета от шефовете искат от млади кандидати за работа език и компютърни умения

Едва 39 процента от работодателите поставят като основно изискване към младите кандидати за свободни позиции владеенето на чужд език, включително английски. Още по-малко – 36 на сто – са тези, които държат на добрата компютърна грамотност. Това показва национално представително проучване на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), направено сред работодатели както от частния, така и от публичния сектор.

Целта на изследването е да се установи какви изисквания имат работодателите при подбора на служители в държавната, общинската и фирмената администрация. Анкетирани са 502-ма души, като от тях 382-ма са ръководители на частни компании, а по 60 са представителите на държавната и общинската администрация.

Резултатите от анализа са в рамките на проект на стойност 287 хил. лв., който трябва да актуализира учебните програми за кандидат-бакалаврите по специалностите "Бизнес администрация", "Публична администрация" и "Регионално развитие" в УНСС.

Най-много работодатели – 79 на сто от анкетираните – поставят на първо място при подбора на служители уменията за работа в екип. На второ и трето място работодателите държат най-вече на "добрата комуникативност" и "добрата мотивация и желание за труд".

Половината от работодателите искат от младите, кандидатстващи за работа при тях, "способност за работа под напрежение". 48 процента търсят служители с амбиция за развитие.

Малко над 30 на сто са заявили, че наличието на предходен опит е основно изискване, а едва 26 процента държат на добрата практическа подготовка.

Според ръководителя на проекта Цветана Стоянова, преподавател от факултета по управление и администрация в УНСС, изводът от изследването е, че работодателите искат от студентите по направление "Администрация и управление" умения за работа в екип, комуникативност, способност за работа под напрежение, компютърна грамотност и владеене на чужди езици. Тя допълни, че новите програми трябва да се разработят така, че да стимулират инициативността на младите, екипната работа, комуникативните им и социални умения.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?