Само Хърватия и Украйна са по-неконкурентни от България в Европа

Само Хърватия и Украйна са по-неконкурентни от България в Европа

Българската конкурентоспособност не е претърпяла съществени проблеми от 2010 година насам и в момента по-неконкурентни от нея в Европа са само Хърватия и Украйна. Това сочат данни от Годишника на световната конкурентоспособност за 2015 г. на Института за развитие на управлението в Швейцария, представени от Центъра за изследване на демокрацията в сряда.

Все пак страната ни е мръднала с една позиция напред в сравнение с миналогодишното 56-то място сред 61 държави, включени в Годишника.

Страната остава далеч от най-доброто си постижение – 38-мо място през 2009 г., което е признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и осъществят последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността, коментират от ЦИД.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюнктура.

Банковата криза от 2014 г. и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкретната позиция на страната, коментират от Центъра. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение.

Дългосрочните фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите - ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа, посочват от центъра. Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България, са ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?