Само преките наследници се освобождават изцяло от данък наследство

Само наследниците по права линия - съпрузи и деца, от догодина ще бъдат освободени изцяло от данък наследство, без значение колко пари наследяват. Това решиха във вторник депутатите от бюджетната комисия, които одобриха измененията в закона за местните данъци и такси.

В случай, че наследниците са братя, сестри или племенници, те ще дължат данък от 0.7%, ако получат над 250 000 лв. наследство. Наследеното под тази сума няма да се облага. Същият праг - 250 000 лв., важи и за роднините от по-далечна линия, като за тях данъкът ще е 5 процента.

Същите ставки ще се прилагат и за данъка върху дарението. И при него наследниците по права линия са освободени от облагане.

В момента средно всяко наследство в България е за около 100 000 лева.

През тази година от данък наследство са събрани около 200 000 лв., а разходите на държавата да ги събере надхвърлят 300 хил.

Бюджетната комисия прие на второ четене и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Част от тях предвиждат еднакъв режим на облагане на застрахователните дружества с останалите фирми, които сега бяха на специален режим, както и облагане на корабите за морско корабоплаване на тонаж за дните в експлоатация, вместо с корпоративен данък.

По предложение на депутати от Новото време, комисията прие да не се облага с данък при източника доходът от дивидент и ликвидационни дялове, начислени в полза на чуждестранно лице, ако лицето е местно за страна-членка на ЕС и притежава най-малко 20 % от дружеството в България. За български акционери данъкът за доходи от дивиденти ще бъде 7 %, а за всички останали - 15 на сто.

Предвижда се да не се облагат с данък при източника и лихвите по облигации, при търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и/или държава-членка на ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?