Самуиловата крепост в Охрид сред 100-те национални туристически обекта?

Организацията на ВМРО в Плевен предлага Самуиловата крепост в Охрид да влезе в списъка на 100-те национални туристически обекта. Предложението е изпратено до министъра на културата и до Българския туристически съюз.

Плевенската организация на ВМРО отчита, "че този обект се намира на територията на друга държава", но въпреки това смята, че включването му в стоте туристически обекта "ще даде възможност за повишаване на българското самосъзнание сред по-младите, ще напомни за позабравени исторически факти и ще породи нов интерес към българската история и нейните паметници".

Авторите на документа не споменават дали включването трябва да стане едностранно или след диалог със съседната държава, нито разглеждат въпроса за евентуалните последици за двустранните отношения.

Нещо повече. В предложението се казва, че и в други страни извън пределите на България съществуват много обекти, свързани с културно-историческото наследство на българския народ, и "затова можем да поставим начало, което да доведе до интерес към останалите места".

Според ВМРО-Плевен крепостта е знаков обект за самосъзнанието и самочувствието на българския народ, а Самуил е един от най-известните български царе, чието име буди гордостта на българите.

Споделяне

Още от България