Санкциите за горене на стърнища стават 2000 лв.

Парламентът реши да бъдат повишени минималната и максималната санкции за ползвателите на ниви, които изгарят стърнищата и други растителни отпадъци. В сряда бяха приети на първо и второ четене промени в Закона за опазване на земеделските земи.

Минималната глоба става от 500 лв. на 1500 лв., а максималната санкция нараства от 1000 на 2000 лв.

Измененията бяха внесени от Васил Калинов и Георги Юруков от Коалиция за България, които посочват в мотивите си, че зачестилите в последно време пожари в земеделските и в горските масиви показват, че на много места причината се корени в недостатъчната отговорност на лицата, които обработват земите. Завишаването на санкциите ще допринесе за създаването на необходимата среда за гарантиране на опазването на земеделската продукция и горите, смятат депутатите.

Актовете на лицата ще се изпращат в Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, като каквато е акредитиран Държавен фонд "Земеделие", където ще става санкционирането на нарушителите, записаха депутатите.

Евдокия Манева от ДСБ призова да бъде задължена изпълнителната власт да си върши работата, защото иначе няма да има полза от повишените санкции.

Независимият депутат Станчо Тодоров отбеляза, че земите в момента са безстопанствени и няма на кого да бъдат наложени тези глоби. Според него който бъде хванат да пали гори, трябва да бъде подведен под съдебна отговорност.

Васил Калинов посочи, че целта на промените е да се предизвика вниманието на ползвателите да се грижат за земите си и да не се допуска палене на стърнища.

Финансовите санкции трябва да бъдат такива, че ползвателите на земята да нямат изгода да плащат глобата, вместо да обработват земята, каза Иван Костов (ДСБ). Той каза, че би увеличил още повече санкциите, защото в момента стопаните горят стърнищата от икономически съображения.

Споделяне

Още от България