Съобщение до медиите

На 19 април (понеделник) 2004 г., 18.00 ч. в Чешки център, ул. "Г.С. Раковски" № 100, Чешки център и Център за култура и дебат "Червената къща" представят публична лекция на чешкия политолог д-р Зденек Зборжил:

"Гражданското общество в интегрираща се Eвропа- чешкият случай"

Модератор: Юлиана Методиева (гл. ред. на сп. "Обектив", издание на Българския хелзинкски комитет - независима НПО за защита на правата на човека, създадена през 1992 г.)

Лекцията ще бъде изнесен на чешки с консекутивен превод на български език.

Какво се случва с взаимоотношенията между държавата и неправителствения сектор в перспективата на членството в Европейския съюз е основният въпрос, който поставя лекцията. Държавата - покровителка или мащеха на гражданското общество в пост-комунистическа Европа...

И още въпроси:
- Какво се променя в отношенията държава - трети сектор?
- Как се преодоляват стереотипите от миналото на централизираната "социалистическа държава"?
- Как се създават условия за възпроизводство на граждански ресурси за общностни действия
- Държавата - "покровителка" или "лоша мащеха", прехвърляща отговорности за социални дейности, които не може да изпълнява, без същевременно с това да създава добри условия за устойчивост на гражданския сектор.
- До каква степен държавата се промени от сблъсъка със своя коректив в лицето на неправителствения сектор по отношение на разбирането за човешките права и гражданските свободи?

Д-р Зденек Зборжил е роден през 1938 г. в Прага. Следвал е по специалностите "История", "Индонезистика" и "Политология" във Философския факултет на пражкия Карлов университет и се е дипломирал през 1967-1968 г. През 1971 г. е изключен от факултета по политически причини. Реабилитиран е през 1990 година.
Понастоящем е главен асистент в Института по политология към Философския факултет на Карловия университет, главен редактор на месечното издание "Международна политика" и заместник-ректор на "Academia Rerum Civilium" в гр. Колин - ЧР.
Автор на десетки студии, специални публикации, статии, уводни бележки рецензии и преводи.

За повече информация: Ирина Недева, Център за култура и дебат "Червената къща", тел. 9888188 и www.redhouse-sofia.org

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?