САПАРД пренасочва над 10 млн. лв. за селски общини

САПАРД пренасочва над 10 млн. лв. за селски общини

Мониторинговият комитет по САПАРД реши да пренасочи 10.5 млн. лв. от остатъчния бюджет на предприсъединителната европрограма към селските общини за подобряване на инфраструктурата им. Това съобщи в четвъртък след заседанието на комитета Димитър Тадаръков, изпълнителен директор на Фонд "Земеделие", който е акредитиран да управлява САПАРД.

Това ще стане с отварянето на мярката за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културните традиции. По този начин 100 малки общини в страната ще могат да се възползват от допълнителните средства и да бъде изпълнено 10-процентното свръхдоговаряне по предприсъединителната програма, решено на предходното заседание на Мониторинговия комитет,допълни той.

До момента по мерките за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура са одобрени 138 проекта. От тях 91 проекта трябва да бъдат рестартирани поради промяна в регламента на ЕС. Промяната изисква подизпълнителите на общинските проекти да бъдат определени с търгове по Закона за обществените поръчки, каза още шефът на фонда.

До 12 октомври т. г. трябва да приключи договарянето на проектите по програма САПАРД, реши още Мониторинговият комитет. Да не остане нито един неусвоен лев от европрограмата до 12 декември, си постави за цел новият шеф на фонда. По регламент първият договор от програмата за развитие на селските райони трябва да бъде подписан след приключване на предприсъединителната програма, обясни Тадаръков.

Председателят на Мониторинговия комитет и зам.-министър на земеделието и горите Димитър Пейчев съобщи, че отделно ще бъдат прехвърлени допълнителни средства в размер на 100 хиляди лева за договаряне на всички подадени проекти по агроекологичната мярка.

След заседанието стана ясно още, че към 31 май 2007 година по програма САПАРД са регистрирани общо 53 нередности, извършени от бенефициенти по програмата. Общо регистрирани до момента дългове има по 44 проекта, като по 13 от тях изцяло са възстановени дължимите суми - главница и натрупани лихви, а по един проект има частично възстановяване на сумите, обясни Пейчев.

Съгласно разпоредбите на новото годишно финансово споразумение по САПАРД, е билоизвършено отписване на един от регистрираните през 2004 г. и два от регистрираните през 2005 г. дългове. Чрез това отписване е погасено задължение към Европейската комисия по отношение на съответния невъзстановен дълг, каза още зам.-министърът.
Всички процедури по събирането на този дълг продължават в съответствие с националното законодателство, поясни Пейчев.

От началото на изпълнението на програма САПАРД до сега у нас са одобрени общо 2833 проекта на инвестиционна стойност малко над 2,5 млрд. лева. Субсидията по тях е близо 1,3 млрд. лева. Платените проекти са 1616, като делът на безвъзмездното подпомагане е 538 789 000 лева.

Най-много проекти са реализирани по мярка 1 - инвестиции в земеделските стопанства - общо 1155 броя.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?