Със 100 лв. повече дава държавата за годишна издръжка на онкоболен

Годишната веществена издръжка за болен в диспансер за онкологични заболявания през 2005 г. ще бъде 421.87 лева, което е с 97.87 лева повече от тази година. Това съобщи правителствената информационна служба след заседанието на кабинета.

За пациент в диспансер за психични заболявания издръжката ще бъде 462.15 лева, което е със 117.15 лева повече от 2004 г. Издръжката за болен в диспансер за пневмофтизиатрични заболявания от следващата година ще бъде 671,17 лева. В момента тя е 500 лева. За болен в диспансер за кожно-венерически заболявания издръжката ще бъде 575.28 лева, което е с 82.28 лева повече от тази година.

На заседанието си в четвъртък правителството взе решение за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандартите за численост на персонала и стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2005 г.

С приетото решение се предвижда осигуряване в пълен размер на необходимите средства за приложение на стандартите за издръжка. Целта е създаването на условия за задълбочаване и развитие на процеса на финансова децентрализация през 2005 г. за ясно остойностяване на приходните и разходните отговорности на общините, за подобряване на финансовата и бюджетната дисциплина, се посочва в съобщението.

Годишната веществена издръжка за предучилищна полудневна подготовка на 6-годишно дете през 2005 г. ще бъде 160.07 лева, което е с 26 лева повече от тази година. 104.75 лева ще бъде през следващата година издръжката на ученик в общообразователните училища. За спортните училища тя ще бъде 620.55 лева. В професионалните училища за транспорт и селско стопанство - 309.41 лв., а в сферата на електрониката, електротехниката, машиностроенето, дървопреработващата промишленост и химичните технологии - 184.40 лева.

200 лева е издръжката за ученик в училище от полуинтернатен тип. Веществената издръжка за ученик, който ползва общежитие е 187.31 лева. 1669.78 лева е издръжката за дете от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.

Необходимите средства за прилагане на стандартите за численост на персонала и стандартите за издръжка през следващата година са разчетени в Закона за държавния бюджет на за 2005 г. Размерът на бюджетните средства за делегираните от държавата дейности за следващата година е 1.0988 млрд. лева, без капиталовите субсидии.

През 2005 г. се разширява обхватът на делегираните от държавата дейности. Например към функция "Отбрана и сигурност" се включва и дейността "Отбранително мобилизационна подготовка". Във функция Здравеопазване" се допълват разходите за "Лекарствата на ветераните от войните, пътните разходи на правоимащите болни".

Споделяне

Още от България