Със съвсем занижени критерии тръгна вторият опит за продажба на БДЖ

Снимка: БГНЕС

Най-сетне вторият опит за продажба на "БДЖ Товарни превози" бе официално обявен от Агенцията за приватизация и следприватизационон контрол (АПСК) в петък при още по-занижени от коментираните досега критерии към потенциалните кандидат-купувачи на дружеството, което е част от закъсалия финансово "Холдинг БДЖ".

Първият конкурс за приватизацията на жп дружеството стартира през юни и бе прекратен месец по-късно заради това, че в надпреварата остана само един кандидат – регистрираната дни преди започването на процедурата офшорка "Дует реълуей България".

След близо четиримесечно преработване на оценката на активите на дружеството и на критериите към новите участници в процедурата, сега става ясно, че за стратегическите инвеститори те са четири пъти по-ниски спрямо юнските, при обявено намерение от АПСК за двойно понижаване, а за финансовите инвеститори изискванията са над два пъти по-малки.

Докато в предишния конкурс стратегическите инвеститори трябваше да имат десетгодишен опит в извършване на железопътни превози на товари, сега им се иска 5-годишен опит и да разполагат както с лиценз жп услуги, така и със сертификат за безопасност. Преди те трябваше да разполагат с минимум 400 млн. евро приходи за всяка от последните три години, а сега границата е 100 млн. евро. Предишните допускани варианти бяха за минимум приходи от 200 или 150 млн. евро.

От финансовите кандидат-инвеститори сега се изисква да управляват финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества за не по-малко от 400 млн. евро или равностойността им лева за всяка от последните три години. Предишното условие бе активите да са за поне 1 млрд. евро. Отпаднало е и старото условие банките или инвестиционните фондове да доказват собствен капитал от поне 20 млн. евро през последната година.

Този път има и условие, ч в конкурса няма да се допускат до участие консорциуми (във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), офшорни дружества, както и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.

Намалена е и очакваната цена за дружеството на 100 млн. лв., като бъдещият му собственик ще трябва да плати и задълженията на дружеството, които вече възлизат на над 114 млн. лв. Първата оценка на стопирания конкурс беше за 200 млн. лв. плюс задължения от 104 млн. лв.

Очакванията са сега процедурата да привлече повече кандидати, след като в предишния конкурс документи за участие купиха румънската "Груп Феровиар Ромън" (собственик на частната "Българска железопътна компания"), чешката "Адвансд уърлд транспорт" и трима адвокати, зад които стояха финансови инвеститори. Само офшорката "Дует реълуей България" обаче подаде документи за допуск до квалифицирана информация и АПСК спря конкурса.

В новата процедура конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, ще може да се купува в срок до 30 дни от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Информационният меморандум за състоянието на БДЖ Товарни превози" ще се продава само на кандидатите, покриващи заложените нови критерии.

Срокът за подаване на обвързващи оферти е до 15.00 часа на 82-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, което се пада през март. Депозитът за участие е 20 млн. евро или равностойността им в лева. Същата бе сумата на депозита и в предишния конкурс

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес