Със задна дата стават задължителни топломерите с дистанционно отчитане

Този тип отчитане на топломерите трябва да остане в историята

Правителството смята да направи със задна дата задължителни топломерите с дистанционно отчитане, тъй като не е смогнало да въведе с законодателството си европейската директива, предвиждаща след 25 октомври 2020 г. всички нови уреди за дялово разпределение на топлинната енергия да са такива.

Близо два месеца след като би трябвало изискването да е в сила правителството одобрява изменения в Закона за енергийната ефективност, с които се променя Законът за енергетиката.

Не е ясно обаче какво се случва, ако потребител си е монтирал от старите топломери в периода от 25 октомври 2020 г. и датата на влизането в сила на поправките. Топлинните счетоводители от години водят политика за привличане на клиентите си, чиито батерии на старите топломери са свършили, да си инсталират от уредите с дистанционно отчитане, тъй като това е по-удобно и не се налага посещения в дома за отчитане показанията на уредите. Не е предоставена обаче статистика колко абонати в страната имат уреди с дистанционно отчитане. Данните за София от 2020 г. са, че от 430 хиляди абоната само 30 хиляди са с такива уреди.

С предлаганите от кабинета законови поправки ще се регламентира и как да се представя на потребителите информацията за фактурирането и потреблението на природен газ.

За постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд, проектозаконът предвижда разработването на дългосрочна национална стратегия за обновяване на жилищните и нежилищните сгради, с хоризонт на изпълнение 2050 г., информират от Министерския съвет

Според новите правила, обществените сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м., които разполагат с инсталации за отопление или с комбинирани системи за отопление и вентилация с полезна номинална мощност над 290 kW следва да бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Проектът регламентира също и определянето на национална цел за енергийна ефективност за 2030 г. За подпомагане на нейното изпълнение се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки. Нов момент в проекта е включването на търговците на течни горива за транспортни цели в обхвата на задължените лица за постигане на енергийни спестявания. За периода 2014-2020 г. те бяха изключени от схемата за задължения.

На задължителни обследвания за енергийна ефективност ще подлежат предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия, гласи друга промяна в закона. Досега те бяха изключени от обхвата на тази дейност.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?