САЩ ще помогнат на България в борбата с корупцията и защитата на медийната свобода

Без енергийни монополисти; създаване на военноморски център във Варна и по-добър инвестиционен климат

Борисов и Тръмп

САЩ ще помогнат на България в действията ѝ за справяне с корупцията и защитата на медийните свободи.  Това се посочва в съвместно изявление на двете правителства, публикувано след срещата между президента Доналд Тръмп и премиера Бойко Борисов в Белия дом.

Двете държави планират активно съдебно и полицейско сътрудничество, както и предоставяне на техническа помощ и обучение.

"Тези усилия целят предотвратяването и съдебното преследване на корупцията по високите етажи, транснационалната организирана престъпност и финансовите престъпления в България. България планира да създава условия за силно икономическо развитие, като зачита първостепенната роля на закона и неприкосновеността на договорите. Съединените американски щати и България също така възнамеряват да си партнират в защитата на медийните свободи", се посочва в документа.

Без монополисти в енергетиката

В изявлението се посочва, че пътят за запазване на енергийната сигурност на България и намаляване на цените в енергетиката минава през реална пазарна либерализация и реформи.

"Нашата обща цел е България да се превърне в истински разпределителен газов център и ключов източник на регионална енергийна сигурност, без монополисти, независимо дали чуждестранни или национални, функциониращ въз основа на пазарните принципи. Американският опит може да помогне на България в изграждането на един истински динамичен енергиен пазар", посочват двете страни.

Ядрената енергетика

САЩ и България ще си сътрудничат за повишаване на газовите доставки от надеждни източници и диверсифициране на ядрено-енергийния сектор, както и за увеличаване на дела на възобновяемите източници в общата енергийна матрица.

"Продължаването на търговския обмен в тази сфера се очаква да укрепи българската енергийна сигурност и да понижи цените в услуга на българските крайни потребители. Ние отчитаме важното значение на ядрената енергия за граждански цели като надежден и чист енергиен източник и сме готови да работим заедно за намиране на решения на енергийните нужди на България".

България се заема с инфраструктура за втечнен газ

В документа се посочва, че за да се възползва в максимална степен от надеждните и изгодни доставки на втечнен природен газ от американски производители, България се нуждае от подходяща инфраструктура.

"Заедно възнамеряваме да следим процеса и да работим за постигане на решителен напредък в изграждането на газовия интерконектор Гърция-България и плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция". 

Механизми за решаване на инвестиционни спорове

"В интерес на задълбочаването на нашите икономически отношения и укрепване на нашите търговски връзки ние възнамеряваме да задълбочим текущия диалог по въпросите, свързани с инвестиционния климат. Нашата цел е да спомогнем за насърчаване на връзките между предприемачите от нашите две страни и за по-нататъшно подобряване на инвестиционния климат в България, което да допринесе за привличането на допълнителни американски инвестиции и ноу-хау".

"Възнамеряваме да гарантираме справедливо отношение към инвеститорите и справедливо решаване на инвестиционните спорове по начин, който усилва доверието на инвеститорите. Като част от този диалог ние възнамеряваме да открием начини за затвърждаване на положителните резултати и продължаване на постигнатото по отношение опазването на правата на интелектуалната собственост в България".

Военноморски център във Варна

Въпреки позицията на България срещу разполагането на черноморска база на НАТО в България, премиерът е предложил създаването на военноморски координационен център във Варна.

"Гледайки със загриженост положението със сигурността в Черно море, Съединените американски щати приветстват предложението на България за създаване на военноморски координационен център във Варна в подкрепа на инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие. Двете страни имат желание да си сътрудничат допълнително както двустранно, така и в рамките на НАТО, за да подкрепят способностите на България за провеждане на военноморски операции, посредством което ще се укрепи нашата колективна сигурност по югоизточния фланг на НАТО".

Стратегически партньори

В документа се посочва, че САЩ и България са "приятели, стратегически партньори и съюзници, които споделят трансатлантическите си ангажименти".

"Отчитайки значителните предизвикателства, пред които са изправени нашите две страни и световният ред, ние потвърждаваме необходимостта от развитие и затвърждаване на културните, икономическите, институционалните и военните връзки, които ни обвързват за по-добра взаимна сигурност, просперитет и възможности. Ние също така изразяваме неспирното си убеждение, че в основата на нашите отношения продължава да стои общата ни принадлежност към демократичните принципи и ценности, включително върховенството на закона и спазването на правата на човека".


 

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?