САЩ ще съхраняват до 10 години данните за пътниците от Европа

Ново споразумение за трансфер на лични данни на пътници от ЕС към американските власти бе одобрено от Европейския парламент в четвъртък. Споразумението регламентира сроковете на съхранение, основанията за събирането на информация, гаранциите за защита на данните и административната и съдебна защита. То ще замени споразумението от 2007 година.

Според новата договорка тези данни ще могат да бъдат съхранявани от американските власти в активна база данни за период до 5 години. След първите 6 месеца информацията трябва да бъде “деперсонализирана“ посредством кодиране на името и контактните данни на пътника.

След изтичането на тези пет години информацията ще бъде пренасяна в пасивна база данни за период до 10 години, като изискванията за достъп на американски официални лица ще бъдат по-стриктни. След това споразумението предвижда данните да бъдат напълно “анонимизирани“ посредством изтриване на всяка информация, която може да доведе до идентифицирането на пътника. Данните, свързани със специфични разследвания, ще останат в активната база данни до архивирането на случая.

Този вид данни ще се използват основно за предотвратяване, откриване, разследване и преследване на тероризъм и сериозни международни престъпления. “Международно престъпление“ по смисъла на споразумението е деяние, наказуемо с 3 или повече години затвор по законите на САЩ. Информацията ще служи и за “идентифициране на лица, които биха били предмет на задълбочен разпит или проверка”.

Чувствителна информация

Чувствителни данни, като расовата принадлежност, религиозните убеждения, физическото и психическото състояние или сексуалната ориентация на пътника, могат да бъдат използвани единствено при наличие на изключителни обстоятелства, когато животът на лицето е под заплаха. Тези данни най-често са свързани с религиозните диетични предпочитания и изискванията за специална помощ при медицински състояния. Тези данни ще бъдат изтривани 30 дни след получаването им, освен ако не са част от конкретно разследване.

Съдебна защита

В случай на злоупотреба с техните данни, гражданите на ЕС ще имат право на административна и съдебна защита според законите на САЩ. Те ще имат право на достъп до собствените си данни и ще могат да поискат корекции от Департамента за вътрешна сигурност, включително и изтриване, в случай че информацията е неточна.

Допълнителна информация

Данните за пътуващите до САЩ европейци се събират по време на процеса на резервиране и включват име на пътника, адрес, номер на кредитна карта и номер на резервираното място. Според американските закони въздушните превозвачи трябва да предоставят тези данни на Департамента за вътрешна сигурност преди заминаването на пътника. Това важи за полети от и до САЩ.

През май 2010 г. Парламентът отложи гласуването по това споразумение със САЩ, което се прилага временно от 2007 г., най-вече поради притеснения, свързани със защитата на данните. Депутатите настояха Комисията да договори ново споразумение, което стана факт през 2011 година.

Европейският парламент прие подобен документ с Австралия през октомври 2011 година. В момента се водят преговори за такъв с Канада.

Очаква се министрите на правосъдието и вътрешните работи да одобрят споразумението на 26 април. То ще замени споразумението 2007 г. и ще бъде в сила за период от 7 години.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?