Съвет на министри ще води политиката в еврофинансирането

Съвет на министри ще води политиката в еврофинансирането

Съвет от шестима министри, чиито ведомства към момента управляват оперативните програми и приключващите предприсъединителни програми, финансирани от Европейския съюз, плюс заместник-вътрешен министър заради инструмента “Шенген“, се създава към Министерски съвет, съобщи след заседанието на кабинет в сряда вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков.

Той ще е председател на новата структура, която заменя администрацията на бившия вицепремиер по еврофондовете Меглена Плугчиева. Към новото звено ще има секретариат, който ще се ръководи от Юлиана Николова, която в момента е директор на Европейския институт.

Новата структура ще координира мерките, свързани с изпълнението на правителствената политика за икономическо и социално развитие на страната, финансирани със средства от Общността.

Съветът ще разглежда всички въпроси, които се отнасят до програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от ЕС - предприсъединителните програми; преходния финансов инструмент; инструментът "Шенген"; оперативните програми, съфинансирани от структурните и от Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за гарантиране на земеделието; фондът "Връщане; Европейският фонд за интеграция на трети държави; Европейският бежански фонд и фондът "Външни граници".

Членове на съвета ще са министрите на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на земеделието и храните и заместник-министър на вътрешните работи.

Председателят на съвета ще може да кани за участие в заседанията и други министри и ръководители на ведомства, както и представители на икономическите и социалните партньори и на неправителствените организации, обясни Дянков.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес