Съветът на Европа критикува България за козметични реформи

Бързайки да спази кратките крайни срокове за присъединяване към ЕС България извърши реформи, някои от които, особено тази на съдебната система, са претърпели "козметични промени", заявява Комитетът по мониторинг към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

В доклад на комитета се констатира, че козметичните промени са тласнали развитието на съответните области в нежелана посока. В информация, публикувана на уебсайта на ПАСЕ, председателят на комитета Серхий Холовати посочва като пример измененията на конституцията и Закона за съдебната система от февруари 2007 г.

В текста се отбелязва, че слабостите в българската съдебна система могат "да се отразят негативно на повечето сфери на обществения живот, като възпрепятстват правилното функциониране на всички демократични институции".

Споделяне

Още от България