Съветът на Европа: Партиите в България не докладват съмнителни парични преводи

Съветът на Европа: Партиите в България не докладват съмнителни парични преводи

За последните две години България е отбелязала незначителен прогрес при изпълнението на препоръките на Съвета на Европа за гарантиране на прозрачността на партийното финансиране и борбата с корупцията. Това се казва в третия доклад на органа за борба с корупцията на Съвета на Европа – ГРЕКО.

По-голямата част от документа се занимава с предприетите от българските власти мерки за прозрачността на партийните финанси. В този контекст ГРЕКО напомня, че политическите формации могат да бъдат използвани като инструменти за пране на пари. Въпреки че законодателството ни задължава партиите да засичат и докладват за съмнителни дарения, досега нито една българска партия не е подала сигнал за това, става ясно от доклада на ГРЕКО.

Управляващите през последните две години не са предприели законодателни промени, които да гарантират, че партиите не използват безплатно публични ресурси. Международната институция призовава за ясни гаранции, че политиците няма да използват публични сгради или служители в публичния сектор за своите тяснопартийни цели. Според ГРЕКО има нужда от засилване на контрола върху този процес най-вече извън времето на предизборните кампании, когато вниманието на обществото не е фокусирано върху тези процеси.

Съветът на Европа бе установил в предишните си доклади и проблем с качеството на одиторските заверки на финансовите отчети на партиите. Одиторите масово заверяват финансови доклади, в които точността на отчетите е между 50-70%. ГРЕКО настоява за по-висока точност на финансовите отчети и засилването на независимостта на външния одит на сметките на политическите партии.

За да се постигне по-голяма отчетност, ГРЕКО настоява за по-тежки санкции за партийците, които пряко отговарят за финансите. Органът за борба с корупция настоява в законодателството трябва да се включат наказания за приемане на нелегално дарение, неправилна идентификация на дарителите, неправилно или пропускане на регистрация на части от приходите и разходите.

Експертите на ГРЕКО смятат, че сега действащите санкции не отговарят на международните стандарти и не са "ефективни, пропорционални и възпиращи". Те настояват да бъде анализирано и ревизирано автоматичното освобождение от наказание в публичния сектор в случаи на ефективно разкаяние.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?