Съветът на Европа: Политиката за ромите в България не е достатъчно ефективна

Въпреки наличието на стратегии и документи, обществената политика за приобщаване на ромите в България не е достатъчно ефективна. Една от причините за това е липсата на достатъчно финансиране. Необходими са мерки срещу увеличаването на случаите на трафик сред ромското население, особено с разгръщането на повече възможности за тяхната заетост.

Това се посочва в третия доклад за дейността на експертната група за действия срещу трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA), който обхваща периода 1 август 2012 г. - 31 юли 2013 година, съобщи БТА.

 

Подобряването на достъпа на ромите до образование, здравеопазване и грижи е основна мярка за пресичане трафика на хора сред това население в България, се посочва в документа.

 

Сред необходимите мерки се препоръчва задължителна рождена регистрация на ромските бебета, както и записването им в списъците на системите за здравеопазване и образование.

 

Прокурорите и съдиите в България следва да бъдат допълнително обучени, за да прилагат правилно националното законодателство, свързано с браковете на малолетни и непълнолетни.

 

Препоръчва се да бъдат положени максимални усилия за усвояване на средствата от ЕС, предназначени за приобщаването на ромите.

Споделяне

Още от Свят

Къде му е мястото на Бойко Борисов?