Съветът на Европа призова България да въведе мерки срещу изтезание в арестите

Съветът на Европа призова България да въведе мерки срещу изтезание в арестите

България незабавно трябва да инкриминира изтезанията по време на полицейските разпити и да въведе видеозаписи. Това призова Комитетът на министрите на Съвета на Европа в резолюция към властите в София.

В допълнение международната институция настоява да се разшири обхватът на безплатната и навременна правна и медицинска помощ при арест

Критиките към България са свързани с дела, които са завършили с осъдителни за България решения от Европейския съд по правата на човека. Много от тези решения все още не са изпълнени от българските власти.

Съветът на Европа призовава България да подобри бързината, качеството и поверителността на медицинските прегледи на задържани. В това число влиза регистрирането на наранявания в полицейските арести и местата за задържане под стража.

Има препоръка за автоматично препращане на жалбите на задържаните при оплаквания от малтретиране и медицинско констатиране на малтретирани в полицейския арест.

България все още няма национална система за събиране на достоверна статистика, която да покаже случаите на насилие в местата за предварително задържане. Целта на събирането на тези данни е да се въведе по интензивен мониторинг от страна на омбудсмана и гражданските организации.

Съветът на Европа призовава да се въведе съдебен контрол на отказите за образуване на производство за полицейско насилие, дори ако се налага чрез конституционни промени. Подобна промяна би дала възможност много от решения по тези случаи да бъдат преразгледани.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?