Съветът на Европа ще провери България за събарянето на ромските къщи

Страната има срок до октомври за предприемане на мерки срещу социалното изключване

Съветът на Европа ще провери България за събарянето на ромските къщи

През 2000 година Народното събрание ратифицира Европейската социална харта и поема редица сериозни задължения за премахване на тежките форми на социално изключване, включително властите да решат историческия проблем с къщите на ромското малцинство. Близо 20 години по-късно проблемите с уязвмите групи остават почти недокоснати, а България е една от трите страни на континента под мониторинга на Съвета на Европа.

В сряда на България бе даден срок до октомври тази година да представи мерки за подобряване на ситуацията с правата на децата с интелектуални затруднения и ромското малцинство. Наблюдението се осъществява от Европейския комитет за социални права към Съвета на Европа.

Европейският комитет започва да установява тежките проблеми в България още при първите си мисии през 2005 година. Над 13 години по-късно напредъкът не се оценява като особено голям.

През 2008 година Съветът на Европа вижда, че българските власти масово нарушават правата на деца и младежи с интелектуални затруднения. Те нямат реален достъп до подходящо образование, което представлява тежка форма на дискриминация.

Същата година Европейският комитет за социални права намира, че България не осигурява достатъчна здравна и социална грижа за бедните хора, когато те се разболеят. Установен е провалът на властите да вземат подходящи мерки срещу изключването и маргинализацията на цели социални групи.

Две години по-рано Съветът на Европа установява, че България нарушава правата на определени семейства за социална, правна и икономическа защита, както и правото им да не бъдат дискриминирани. "Голяма част от ромските семейства страдат от липса на елементарни битови условия и живеят в постоянен риск от изселване", се казва в изводите на мисията на Европейския комитет за социални права през 2006 година.

Сега институцията е направила пълен преглед на мерките, взети от българските власти за изпълнение на изискванията на Европейската социална харта от 2000 година насам. Отчетен е минимален прогрес – разширена е мрежата на здравните медиатори, които работят с ромското малцинство. Като цяло, Европейският комитет посочва, че България все още не е решила тежките проблеми със социално изключване на бедните, ромите и младите хора с интелектуални затруднения.

До октомври 2019 г. Европейският комитет е поискал от България допълнителна информация по множество въпроси. Един от тях е за процеса по легализация на жилищата на ромските семейства и за практиките при изселването на роми. По-рано през януари властите започнаха събаряне на къщите в цялата ромска махала в пловдивското село Войводиново. Поводът бе криминален инцидент, провокиран от двама братя от ромски произход, които пребива военнослужещ. Събарянето на къщите бе провокирано лично от вицепремиера Красимир Каракачанов (ВМРО). Властите обявиха, че години по-рано на ромите са им представени парцели да си построят законни къщи, но те не са реагирали. Решението бе да се съборят вече построените домове.

България ще бъде проверена за това какъв дял от децата с интелектуални затруднения се образоват в общите училища и в специалните училища. Ще има проверка изобщо за достъпа на българските деца до образователна система, както и за мерките за осигуряване на ефективен достъп на ромското малцинство до здравни услуги.

Пълното изпълнение на Европейската социална харта звучи като химера на фона на ситуацията в България. Това е документ, който си поставя за цел активното включване в обществото на всички застрашени социални групи и особено на най-уязвимите – бедните, децата и представителите на малцинствата.

Преди 19 години България ратифицирала цялата социална харта, в която изрично се казва, че "Всеки има право на жилище". В чл. 31 от хартата се уточнява:

"С цел да осигурят ефективно упражняване на правото на жилище договарящите страни се задължават да предприемат мерки, насочени към:

Подпомагане осигуряването с жилища със съответен стандарт;

Предотвратяване и намаляване на бездомничеството с цел постепенното му елиминиране;

Регулиране цените на жилищата така, че те да бъдат достъпни за лицата с недостатъчни ресурси."

На този фон държавата все още събаря цели махали, без да предприема алтернативни решения за включването на тези хора в обществото. Българската образователна система продължава да не е особено гостоприемно място за децата с проблеми и най-вече за тези с интелектуални затруднения.

Споделяне

Още от България