Съветът на Радев: Главният прокурор може да използва прокуратурата политически

Необходима е "дълбока реформа" в управлението, прокуратурата и изборния процес

Сн. БГНЕС, архив

Стратегическият съвет към президента Румен Радев разкритикува модела на управление и призова за "дълбока реформа" в държавата. Според аналитичното звено главният прокурор може да използва прокуратурата политически, изборните нарушения се замитат, а борбата срещу корупцията е слаба.

"Българската държава се управлява така, че тези, които са на власт, се интересуват единствено от това да задържат властта колкото е възможно по-дълго; властимащите не желаят, а и нямат капацитет да обсъждат и решават най-острите проблеми на нацията", пише в поредния анализ на Стратегическия съвет към държавния глава Румен Радев, който се води от социолога проф. Александър Маринов.

В анализа на звеното се посочва, че са нужни "солидни гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упражнява по задължителни стандарти, ще се отчита и ще носи реална отговорност, като в това отношение ключови са функциите на съдебната власт".

"Там се наблюдават сериозни проблеми, които са сред основните причини за кризата на държавността в България", пише в изводите на Стратегическия съвет.

Като проблеми са набелязани липсата на ясно позициониране на правомощията на главния прокурор, включително при разследване спрямо него, политическото влияние в управлението на съдебната власт, затруднените възможности за обществен контрол върху действията на прокуратурата и други. 

"Понастоящем освен с функционалния си надзор, главният прокурор разполага и с много други формални и неформални механизми за власт над прокурорите и прокуратурата. На практика главният прокурор може да използва прокуратурата в служба на политиката. Не е намерен баланс между колегиалността при съдилищата и единоначалието при прокуратурата", пише в анализа. 

Липса на конкуренция за "тримата първи"

Стратегическият съвет отбелязва, че не е осигурена реална състезателност при избора на "тримата първи" в съдебната власт.

Законът за съдебната власт допуска процедурата по избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главен прокурор да се реализира с участието само на един кандидат. Не се търси реално съревнование на идеи и концепции, от което могат да бъдат преценени качествата на отделните кандидати.

Проблем са и липсата на видими резултати за преодоляване на дисбалансите при натовареността на магистратите, актуализиране на съдебната карта, преодоляване на кадровите дефицити в съдилищата и съдебната администрация и отстояването на обществения интерес.

Прикриване на изборни нарушения

Според аналитичното звено към президента се налагат и промени, свързани с механизмите на представителната демокрация, изборите, политическото представителство. 

"Органите, които трябва да следят за недопускане и отстраняване на нарушенията на изборните права на гражданите, прилагат двоен стандарт и често прикриват тези нарушения", се посочва в анализа.

"Част от проблема е кадровият подбор в органите на властта и институциите, подчинен на партийни квоти, който "води до тежки последици за компетентността на администрацията".

Демокрация в отстъпление 

Според анализа, въпреки че по Конституция властта произтича от народа, българските граждани на практика нямат ефективни инструменти за участие в управлението и за контрол и въздействие върху органите на властта и длъжностните лица. 

"Границата на разумната независимост и управленска автономност е премината по посока на властова недосегаемост, а това означава, че в нарушение на основните принципи на демокрацията народът не е върховен суверен", посочват от стратегическия съвет.

"На върха на държавата трябва да се създаде нов синтез от морал и компетентност, а това изисква нова система за подбор на елитите, функционираща под контрола на обществото". 

Порочно управление 

Освен това изготвените досега национални програми остават неосъществени.

"Причините трябва да търсим най-вече в порочния начин на управление, който се отличава с некомпетентност, корупция, злоупотреба с власт, липса на отчетност, неефективен контрол и практическа безотговорност", посочват от стратегическия съвет. 

Според звеното към президентството "наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на управление на държавата се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни и за пълноценна европейска интеграция".

Като негативна последица е посочен продължаващият спад на доверието на българските граждани към държавата и нейните институции, достигнал критична фаза, изразена в масовите граждански протести срещу модела на управление.

Като дефекти при функционирането на институциите и органите на публичната власт, които трябва да се променят, от стратегическия съвет посочват взимането на управленски решения, които не се обосновават предварително с публично оповестени аргументи. 

Пример за това е влошаващият се с години законодателен процес, който пренебрегва изрично записани изисквания в Закона за нормативните актове, Конституцията и Правилниците за организацията и дейността на Народното събрание. 

"Не се спазва базисното демократично изискване всеки орган на властта, всяка администрация и всяко длъжностно лице да се отчита пред обществото за изразходваните средства и постигнатите резултати", пише още в проекта на Стратегическия съвет. 

Слаба борба срещу корупцията 

Необходим е и по-ефективен контрол и санкции за корупция и злоупотреба с власт, както и въвеждане на нови стандарти и ефективни механизми за политическа, административна, материална и морална отговорност в духа на съвременните европейски практики.

"Най-тежките ни проблеми са свързани преди всичко със състоянието и перспективите на човешкото богатство (човешкия потенциал, човешкия и социалния капитал) на нацията. "Още по-лошо е, че тези проблеми не просто са сериозни, а почти всички се отличават с тенденция на влошаване и се подсилват взаимно", пише в текста на Стратегическия съвет.

Това е втората част от проекта за Национален стратегически документ, изготвен от Стратегическия съвет при президента. Той ще бъде подложен на обществено обсъждане в сайта на гражданската инициатива "Ние, е-народът" https://e-narod.bg/, както и в платформата на инициативата във фейсбук.

След обществения дебат Стратегическият съвет ще предложи визия и необходими действия за успешното развитие на България.

Тук може да видите и първия анализ на стратегическия съвет:  Президентът предложи алтернатива на излезлите от хипнозата българи

Споделяне

Още по темата

Още от България