Съветници и областни управители също с орязани заплати

Кабинетът разшири в четвъртък кръга на държавните служители, чиито заплати ще бъдат намалени. С 15% ще бъдат орязани възнагражденията на областните управители, техните заместници и на съветниците в политическите кабинети.

Преди три седмици правителството в края на мандата си "антикризисно" реши да намали с 15% заплатите на министрите и заместниците им и като цяло да замрази възнагражденията в бюджетната сфера, за да пести пари.

В четвъртък в Министерския съвет бяха представени и други "антикризисни" мерки на правителството. Кабинетът прие българска "пътека" за постигане на "по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда".

Пътеката обхваща 52 мерки в четири направления - гъвкави форми на заетост, защита на доходите, стратегии за учене през целия живот и активиране на продължително безработни и неактивни лица.

"Пътеката" обхваща периода 2009-2011 година и ще бъде финансирана от държавния бюджет, проекти по различни оперативни програми, външни донори и други източници.

Според разчетите на правителството при успешната реализация на всички антикризисни мерки по Националния план за действия по заетостта и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се очаква 183 797 безработни и заети лица да намерят реализация.

Осигурените средства за това са в размер на 503 501 770 лв. От тях 373 млн. лв. са по ОП "Развитие на човешките ресурси", а 130 501 770 лв. по Националния план за действие по заетостта, "Красива България" и Проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта".

Споделяне

Още от България