Съвместна декларация

Днес, 10 ноември 2004, ние се събрахме, за да поставим интересите на българските граждани над тяснопартийните интереси и личните различия. Да поставим хората пред политиката.

Нашата цел е да гарантираме благоденствието и сигурността на всеки български гражданин и достойното място на България в мирна и обединена Европа, като обединени съставим бъдещото дясноцентристко управление. Само така ще постигнем качеството на живот, което хората очакват, и ще възродим и укрепим чувството на заслужена национална гордост.

Нашите общи приоритети са:

  • Да повишим стандарта на живот за всички, стимулирайки растежа на икономиката. Ние ще насърчим предприемчивостта на българския гражданин, включително и като премахнем държавния произвол в икономиката, като намалим данъците и като ограничим държавните разходи. С това на практика ще подпомогнем решително изграждането на средна класа. Ще ограничим бедността и безработицата чрез създаване на работни места и достойни старини на нашите родители.

  • Да направим градовете и селата на България безопасни за децата ни, за родителите ни и за самите нас. Държавата няма да пожали усилия в защита на сигурността на всяко българско семейство чрез безкомпромисни действия срещу престъпността.

  • Да се подобри здравното състояние на българските граждани и условията в българските болници. Всеки гражданин да има достъп до качествено здравеопазване.

  • Да модернизираме българското образование като не забравим нито едно дете и като утвърдим качеството и възродим авторитета на учителската професия. Имаме ясна визия за образование, което да подготви нашите деца да бъдат сред най-добрите на общия европейски пазар. Ние ще възпитаваме у следващите поколения патриоти, а не потенциални емигранти.

  • Да дадем повече власт на хората чрез действителни правомощия на общините и регионите, за да може на място да бъдат решавани проблемите на гражданите. Предлагаме нова политика за развитие на селата и селските райони.

  • Да реализираме национална стратегия за ограничаване и преодоляване на демографската катастрофа и емиграцията на младите български граждани. Да водим активна политика по отношение на децата и българското семейство.

Въпреки, че параметрите на някои успехи на днешното управление бяха заложени от предишните демократични правителства, управляващите не изпълниха своите обещания и не подобриха живота на голямото мнозинство български граждани. Те не чуха гласа на хората, не разбраха реалните им проблеми и не предложиха ефективни решения.

Ние сме готови да работим за единството на българската десница и ще продължим нашия диалог в дух на добронамереност и толерантност, равнопоставеност и откритост при запазване на идентичността на всяка една от нашите формации.

Още от България