Съюзът на съдиите: Недопустимо е използването на медиите за нелегитимно влияние

По повод публичното отразяване в медиите на исканията за отвод на двама поредни председатели на съдебния състав по наказателно производство срещу бившия министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, Съюзът на съдиите в България счита за необходимо да изрази принципната си позиция, без да си позволява да коментира хода на делото. Това се казва в отворено писмо на съюза, изпратена до медиите. По нататък съдиите пишат:

На първо място намираме за нужно да припомним, че в основата на правовата държава е правото на всеки гражданин на справедлив съдебен процес. Осигуряването на такъв процес е задължение на съда, но е обусловено и от изискването да бъде проявявана висока отговорност от съда, от професионалните участници в процеса – прокурори и адвокати, както и от медиите, формиращи общественото мнение за процеса.

Съдът трябва да е убедително безпристрастен и независим, а отношението на професионалните участници и на информиращите обществеността следва да се основава на уважение, обективност и почтеност. Недопустимо е безпочвеното накърняване на авторитета на съда, което уязвява не само правилния ход на конкретния процес, но влияе негативно и на доверието на гражданите към правосъдието.

По посоченото дело бяха направени искания за отвод на председателя на състава, първо – от представители на държавното обвинение, а впоследствие – от защитата на подсъдимия.

Първото такова искане, направено от прокуратурата, се основаваше и на публикации, съдържащи информация от анонимни източници, за част от които се посочва, че са от самата прокуратура. След направения отвод на първоначално определения съдия-докладчик беше определен друг, който също стана обект на искане за отвод, но този път от защитата на подсъдимия.

Макар и направено от другата страна в производството, и второто искане за отвод се позоваваше на съдържанието на медийни публикации.

Извършвайки своята суверенна преценка за основателността на искането, съдебният състав е отказал да уважи същото и съгласно процесуалния закон е възложена вече на следващата съдебна инстанция компетентността да провери правилността на този отказ.

Безпокойство будят обаче продължилите медийни коментари от защитата на подсъдимия в производството по делото за "обреченост” на същото. Адвокатите, както и останалите професионални участници в съдебните производства, следва да се придържат към установените в закона средства за упражняване на правата на страните в процеса.

Съюзът на съдиите в България осъзнава необходимостта от провеждане на дискусия в професионалната общност по темата за отводите и вече започна такава между членовете на организацията.

Приветстваме включването в тази дискусия и на представители на останалите юридически професии, на граждански организации и на медиите.

Считаме за недопустимо обаче използването на средствата за масова информация за оказване на политическо, икономическо, криминално или друг вид нелегитимно влияние. В това отношение напомняме, че реалната защита на съда в България от нелегитимни въздействия чрез медии, доколкото е защита на независимостта на съдебната власт, е задължение на Висшия съдебен съвет.

Само компетентното и навременно упражняване на това правомощие ще дефинира ясно кога медията защитава обществен интерес чрез изнасянето на проверима информация за съда, за да брани правата на гражданите, и кога се превръща в инструмент за прокарване на нелегитимни интереси, завършва отвореното писмо на Съюза на съдиите.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?