Съюзът на съдиите се обяви срещу специалните магистратски заплати

Съюзът на съдиите се обяви срещу специалните магистратски заплати

Съюзът на съдиите в България изпрати в четвъртък до парламента остра позиция срещу промените в съдебния закон, които ще доведат до драстични разлики в заплащането между магистратите.

Преди ден почти всички партии в парламента одобриха в правната комисия на първо четене отпускането на до шест допълнителни заплати годишно за специализираните магистрати. Проектът ще облагодетелства всички спецзвена, призвани да разследват и съдят представителите на властта.
Все пак по време на дебата управляващите допуснаха промени или дори отпадане на тази поправка. Тя бе вкарана за разглеждане в парламента с мотива, че в момента "липсват каквито и да е стимули за привличане на магистрати и съдебни служители в специализираните юрисдикции".

"Няма как те да бъдат мотивирани да постъпят в съдебната система предвид по-големия обем от работа, честите командировки в цялата страна и по-високата сложност на производствата", се казва в мотивите към законопроекта. Депутатите смятат, че ако не дадат повече пари, то има риск специализираните институции буквално да "блокират".

Съюзът на съдиите смята, че проектът е придвижен "неоправдано скоростно" едва няколко дни, след като е бил внесен в Народното събрание. Това не е дало възможност на всички заинтересувани страни, включително Висшия съдебен съвет, да изразят позицията си по него."С проекта се предвиждат различни, важащи само за магистратите, работещи в тези органи на съдебната власт, правила за получаване на допълнително трудово възнаграждение, което ги прави съдии и прокурори с различен статут от всички останали магистрати", се казва в позицията на Съюза на съдиите.

ССБ допълва, че специализираните институции получават "специален статут“, при който значителното завишаване на възнагражденията им спрямо останалите съдии може да бъде възприето като тяхно облагодетелстване от страна на държавата. "Това е един от белезите за извънредност (на тези съдилища)", допълва организацията.

"Основният критерий, по който тези дела ще бъдат разглеждани от специализираните съд и прокуратура, е качеството на лицата, срещу които се води съответното наказателно производство, което, само по себе си, не предпоставя по-висока фактическа или правна сложност спрямо друго наказателно производство за същото по вид престъпление, подсъдно на общите съдилища“, казва съдийският съюз.

Организацията е против и предлаганите нови правила за командироването на магистрати, които се оценява като "сериозна стъпка назад спрямо усилията за реформиране на съдебната система", положени през последните две години.

ССБ припомня, че с последните изменения в закона бяха въведени нови принципи за командироването на магистрати. Целта бе да се ограничи използването на командироването като начин за кариерно развитие, без да се участва в конкурси. Най-същественото изменение е отпадането на ограничението за еднократност на командироването в рамките на годината. По този начин на практика се връща възможността за "вечно" командироване на магистрати.

Споделяне

Още от България