Съюзът на слепите се оплака от затруднен достъп до обществени поръчки

Представители на Съюза на слепите на среща с министър Божидар Лукарски. Сн.Министерство на икономиката.

Представители на Съюза на слепите в България се оплакаха на икономическия министър Божидар Лукарски от това, че възложителите на обществени поръчки у нас заобикалят изискването да обособяват в отделни позиции поръчки, за които специализираните предприятия, в които работят хора с увреждания, имат предимство в класацията, ако кандидатстват. при

Председателя на съюза Асен Алтанов обясни, че практиката на редица възложители да заобикалят изискванията съгласно чл. 16г от Закона за обществените поръчки, според който са длъжни да изберат за изпълнител специализирано предприятие, в случаите когато офертата отговаря на изискванията на възложителя по отношение на качество и цена. В практиката обаче конкретните продукти, които могат да бъдат изработени от такива специализирани предприятия, не се обособяват в отделни позиции и се елиминира възможността на хората с увреждания да участват в поръчките.

Министър Лукарски изрази готовност да предприеме мерки за преодоляване на евентуални недостатъци в съществуващата регламентация.

По думите на Донко Ангелов, управител на специализираното предприятие за производство на въздушни филтри за климатични и вентилационни инсталации "Успех филтър ССБ“ ЕООД в София осигуряването на достъп до обществените поръчки съгласно заложеното в закона ще допринесе за подобряване на пазарната реализация на продукцията от такива предприятия. Това е предпоставка и за разкриването на нови работни места за хора с увреждания на зрението. Към момента заетите в "Успех филтър“ служители с нарушено зрение са 30 от общо 50 човека персонал. В същото време само в столицата броят на хората с такива увреждания са 1800.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?