Съюзът на застрахованите: Новата "Гражданска отговорност" ощетява

Собствениците на моторни превозни средства с по-малка мощност са ощетени от новата наредба на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Това смята Георги Бакалов - председател на Съюза на застрахованите лица в България, цитиран от електронното издание Insurance.bg.

Според него стоварването на оновния обективен рисков фактор - мощността, на гърба на всички поравно - и за МПС до 1800 куб. см и за возила над 1800 до 2500 куб. см., не е логично. И децата знаят, че всяка добавена "конска сила" повишава степента на риска, коментира Бакалов. Знаят го и творците на наредбата. Но те отново дискриминират финансово собствениците на МПС с по-ниска до много по-ниска степен на риска, допълва той.

Наредбата игнорира основни обективни рискови фактори като тегло и модел на МПС, докато разпорежда въвеждането на коефициент, отразяващ характеристиките на застрахованото лице - недопустима и дискриминираща (според чл.6, ал.2 на Конституцията) привилегия, основана на пол. Освен това документът не регламентира какви са последствият, ако застрахованите лица не изпълнят задълженията си по наредбата. Не е указан начинът на промяна на рисковата премия при промяна на вече обявените обстоятелства, свързани с оценката на риска, каза Георги Бакалов.

Според него липсата на всякакви указания в Наредбата за срока и начина за прекратяване на полицата, е безотговорност от страна на законодателя. Това означава, че не се дава възможност на застрахованото лице да потърси алтернатива, ако новата оценка на риска е несправедлива. На дружеството пък не се позволява да прекрати договора, ако рисковите показатели на собственика на МПС са нараснали прекомерно, или ако той не изпълнява условията на разсрочено плащане.

В Наредбата не е указан и срокът, в който след регистрация на возило, притежателят му трябва да обяви регистрационния му номер пред застрахователя. Информирането би трябвало да е задължение на компетентния орган. Липсват и последиците от неподаването на този вид данни, смята Бакалов.

Знакът, който трябва да удостоверява визуално, че е сключена застраховка, няма да доведе до решаването на основния проблем - застрахованите пак ще продължават да покриват щетите на незастрахованите, категоричен е шефът на Асоциацията на застрахованите лица. Организацията обаче засега ще проави толерантност към недостатъците, заради доброто намерение

С тази Наредба няма да се случи нищо ново под слънцето, опасява се Бакалов. Застрахователите ще се подчинят на условията на конкуренцията и на стремежа си за печалба. Нелоялната конкуренция няма да бъде ограничена, не е създаден механизъм за това - в информационната система на Гаранционния фонд не е предвидена статистика на щетите за предходния период.

Споделяне

Още от Бизнес