Създава се Национален съвет по демографска политика

Правителството създаде Национален съвет по демографска политика като консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствения сектор при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната демографска политика, съобщиха от правителствената информационна служба.

 

Председател на Съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика.


"Целите на демографската политика на правителството са свързани със забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения; адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването на населението и на работната сила с цел смекчаване на негативното въздействие на демографските промени върху стабилността на публичните финанси и социалните системи; изграждане на умения за прилагане на цялостен хоризонтален интегриран подход за мобилизиране на икономическите, човешките, административните и финансовите ресурси за предприемане на свързани мерки за балансирано демографско развитие", посочват от Министерския съвет.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?