Създава се регистър на опасните за здравето потребителски стоки

Опасните за здравето на потребителите стоки и услуги, както и тези, които могат да причинят злополуки и наранявания при използването им, ще бъдат включени в публичен регистър, съобщи в четвъртък правителствената информационна служба.

Промяната е заложена в приетата на заседанието на кабинета Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги и контролните органи.

Подзаконовият нормативен акт ще се прилага за пуснати на пазара стоки и предоставяни услуги. Приложението ѝ е обвързано с разпоредбите за обща безопасност на стоките в Закона за защита на потребителите.

В наредбата е записано, че производителите и дистрибуторите на стоки ще трябва да уведомяват контролните органи не по-късно от 24 часа след като са установили, че изделията, които са пуснали на пазара, са рискови за здравето и безопасността на потребителите.

Към Комисията за защита на потребителите ще работи централно звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки, пуснати на пазара. То ще служи като контактна точка на потребители, производители и дистрибутори и за контролните органи за събиране и предаване на информация за опасни стоки.

Наредбата ще влезе в сила едновременно с влизането в сила на Закона за защита на потребителите - 10 юни 2006 г.

Споделяне

Още от Бизнес