Създава се център за спасяване по суша, въздух и море към ГВА

В ГВА ще е новият спасителен център

Център, който ще координира търсенето и спасяването по суша, въздух, море и вътрешните водни пътища, се създава към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА), реши правителството на заседанието си в сряда. То прие промени в устройствения правилник на транспортното министерство, които предвиждат увеличаване на числеността на ГВА за сметка на намаляване на числеността на Изпълнителна агенция "Морска администрация“.

Със сформирането на координационния спасетелен център ще се постигне по-добра организация на наличните ресурси, оперативна съвместимост и координация на действията по търсене и спасяване, аргументират се от кабинета.
.
Други промени в устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвиждат по-ефективно разпределение на бройките между дирекциите "Електронно управление“ и "Информационни технологии“.

Одобрено е предложението числеността на двете дирекции да бъде по 19 щатни бройки. Това се налага поради обстоятелството, че развитието на електронното управление основно се финансира със средства по ОПАК и новата Оперативна програма "Добро управление“. В тази връзка, голяма част от дейностите по електронно управление се възлагат на външни изпълнители. Това освобождава собствен ресурс на министерството и дава възможност да бъде пренасочен към информационните и комуникационните технологии.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?