Отворено писмо на Мукаддес Налбант до министъра на образованието Сергей Игнатов:

Съжалявам Ви, измислихте и създадохте скандал, за да освежите увехналия си имидж

Съжалявам Ви, измислихте и създадохте скандал, за да освежите увехналия си имидж

Бившият зам.-министър на образованието от правителството на тройната коалиция Мукаддес Налбант излезе в понеделник с отворено писмо до министъра на образованието Сергей Игнатов. През миналата седмица Игнатов и новото ръководство на Комисията за защита от дискриминация обявиха, че Налбант е един от авторите в изследването за стереотипите и дискриминацията в учебниците и в частност на някои от препоръките, които се оказаха в основата на завихрилия се скандал.

Игнатов дори коментира, че когато освобождава човек от министерството винаги се пита дали не е сбъркал, но в случая с Налбант е убеден, че е постъпил правилно.

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ИГНАТОВ,

Тъй като си позволихте да цитирате само моето име във връзка с посоченото по-горе изследване, си позволявам да Ви отговоря в лично качество.

Дойдохме си на думата, господин Министър.

Защо цитирате само моето име? По какъв признак го избрахте – етнически, политически? – защото то е единственото разпознаваемо в това отношение. Понякога разпознавате и признака професионализъм, защото когато се разделяхме по взаимно съгласие и ме наградихте с шест брутни заплати, заявихте, че нямате съмнения в моя професионализъм и че причините са политически. …Което, разбира се, е една отделна тема.

Нещо повече – от Вашите думи излиза, че списъкът на поканените експерти сам по себе си е бил достатъчен, за да сте спокоен и да се доверите на изследването. Ако бяхте изчели докладите, може би нямаше да си позволите твърденията, че някой иска да премахне класиците на българската литература от учебниците.

Националната сигурност ли е Вашият ресор или образованието? Ако е националната сигурност, трябва да знаете, че първото условие за нея е толерантното общество. Ако е образованието, крайно време е да направите нещо за него.

Кое Ви дава право да се обявявате за по-голям патриот от всички останали? Властта? Съветското образование? Владеенето на семитско-хамитски езици? Вие не сте патриот господин Министър, защото си измислихте и създадохте скандал, за да освежите увехналия си имидж. Използвахте националните герои, за да се превърнете в политически герой.

Но Ботев го е казал най-добре: „Патриот е – душа дава за наука, за свобода; но не свойта душа, братя, а душата на народа!“

Кой може да отрече този гений?

Във Вашите думи има заплаха. Кого заплашвате – експертите, изготвили докладите? Сред тях имаше представители и на държавни институции.Убедена съм, че в основната си част те са по-големи патриоти от Вас.

Казвате "Не сме някакви пришълци тук за 600-700 години“. Май забравяте, че сме в Европейския съюз и че сме в 21 век, ако това има някакви измерения за Вас. Ако ще си говорим за пришълци, искам да Ви заявя, че Вие сте един добър пример за пришълец в образованието и в политиката.

Казват, че човек се съизмерва според това, кои са неговите врагове. Избрахте мен за Ваш опонент. Честта е Ваша, не моя. Но не си позволявайте да се съизмервате с Ботев и Левски и да се храните от тяхното величие, защото те са духа на България.

И ако сте способен на интелигентно четене, би трябвало да вникнете в смисъла на написаното от мен, че този дух трябва да обединява българските граждани, а не да ги разделя. За да се постигне това в училище са необходими талант, професионализъм и непредубеденост, каквито за наше щастие ги има и сред авторските колективи и сред учителите. И точно те, винаги първо биха тръгнали от историческия контекст, за да стигнат до общочовешките ценности и съвременните демократични принципи.

Трябва наистина да сте много предубеден господин Министър, за да не забележите в написаното от мен, че акцентът е върху един изключително добър учебник по литература на издателство "Просвета“, който не създава стереотипи, а напротив – позитивни нагласи, чрез които учениците, независимо от техния етнос, биха припознали Ботев като едно от най-ярките и светли имена в българската литература. Ще се опитам да го кажа по-простичко – проблемът не е в автентичните текстове на който и да е автор, а в интерпретацията и анализите към тях.

Трябва и да сте сляп, за да не видите нелепостта на задача, поставена на учениците да се разделят на два лагера и опирайки се на "Опълченците на Шипка“ да защитават тези за българите и против българите. Възрастта между детството и юношеството е твърде крехка, за да могат децата да разграничават игровата ситуация от реалността. Ако подкрепяте такава задача, значи приемате риска половината от всички ученици преминаващи през VІІ клас да не съумеят да се дистанцират от аргументите си против българите. Така ли трябва възпитаваме в патриотизъм?

Колкото до текста за Левски - не зная кой го е написал, но искам да му кажа следното: Борбата за свобода във всичките и измерения е винаги срещу "законния ред". Приемането на тезата в разпространения текст би превърнала всички признати герои в историята на човечеството в "закононарушители“.

Всъщност по-големият проблем сте Вие Министър Игнатов, защото сте обезличен.

Как го бяхте казали? - "По заръка на премиера Бойко Борисов".

Как го бяха казали? – че сте "воденичният камък“ на това правителство.

Съжалявам Ви.


Мукаддес Налбант

Споделяне

Още по темата

Още от България