Коалиция "За да остане природа в България":

Сделката в Несебър е показателна за отказа на държавата да спазва правилата

Случаят с продажбата на 29 декара с крайбрежни дюни в Несебър показва пълния набор от нарушения и практики, които бяха използвани, за да се застрои българската природа и да се унищожи Черноморието. Това се посочва в позиция на Коалиция "За да остане природа в България".

Организацията настоява да се прилага реално Законът за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), да се направят незабавни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който противоречи на международните договори, по които България е страна, и да се актуализират продажните цени и оценките на държавната собственост.

Сделката в Несебър нямаше да се случи, ако Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше изпълнила своето задължение и след 1 януари 2008 г. беше картографирала всички дюни, крайморски езера, лагуни и плажове, както изисква ЗУЧК и наредбите по неговото приложение, посочват природозащитниците.

Те припомнят, че въпреки изричното решение на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция, България и до днес не е предприела необходимото, за да се гарантира информираност и достъп на гражданите до съдебен контрол на устройствените планове.

Природозащитниците искат и подобряване в работата на институциите, които са длъжни да прилагат законодателството за защита на природата.

По Конституция и съгласно специалния закон всички морски плажове, лагуни, крайморски езера и дюни са публична държавна собственост и съответно не могат да бъдат обект на продажба и застрояване. Благодарение на липсата на графична информация административните органи трудно могат да ги идентифицират и така са възможни злоупотреби, посочват от коалицията.

Скандално е, че никой в държавата, включително и Дирекцията за национален строителен контрол, не може да разбере какво предвижда Общия устройствен план на община Несебър.

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са допуснали застрояването, без да разпознаят дюните като природно местообитание от европейската екологична мрежа "Натура 2000". Те не са оценили кумулативния ефект от други подобни застроявания на много други подобни проекти на парче по крайбрежието. Заради това незачитане вече тече наказателна процедура на Европейската комисия, припомнят природозащитниците.

Държавата не разполага с реален механизъм да оценява имотите си, които се разпродават. Това най-лесно би се решило с открити, прозрачни и действителни търгове, несъдържащи дискриминационни условия за участниците в тях, предлагат от коалицията "За да остане природа в България".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?