Сделки на съпрузи вече с документ как се дели имуществото им

Сделки на съпрузи вече с документ как се дели имуществото им

При сключване на сделка съпрузите вече ще трябва да показват документ, удостоверяващ как са се разбрали да се дели имуществото, придобито по време на брака. За целта Агенцията по вписванията ще администрира електронен регистър на имуществените отношения между съпрузите с влизането от четвъртък в сила на новия Семеен кодекс. Това съобщиха от Агенцията по вписванията в сряда.

Новият Семеен кодекс позволява съпрузите да изберат три режима на имуществени отношения. двамата съпрузи могат да изберат дали да живеят в режим на "общност" или "разделност". В първия случай придобитото по време на брака е общо и съпрузите имат равни права за разпореждане с него. Ако съпрузите не направят изричен избор, ще се счита, че са избрали режима на "обшност". Третият вариант е съпрузите да сключат предбрачен договор, в който да уредят имуществените си отношения.

Преди сключването на граждански брак в набора от документи, които получават от длъжностното лице по гражданско състояние, бъдещите съпрузи ще попълват документ, с който ще избират режима..

В първия работен ден след това, отговорният служител в общината ще изпраща уведомление в Агенцията по вписванията, в което ще декларира избрания имуществен режим от двамата партньори.

Информацията ще се вписва в електронния регистър на имуществените отношения на съпрузите, който ще се администрира от агенцията. Регистърът на имуществените отношения между съпрузите струва 50 хил. лева.

По време на брака режимът на имуществени отношения може да бъде променян, което ще се отбелязва служебно в акта за сключване на граждански брак и промяната ще се вписва в регистъра.

"Заварените сключени бракове няма да се регистрират в Агенцията по вписванията, но това не означава, че сключените бракове до момента не могат да бъдат променяни като имуществени отношения. Ако съпрузите имат такова желание, те трябва да се свържат с длъжностното лице по гражданско състояние в дадената община", обясни шефката на агенцията Даниела Митева.

В случай, че лицата изберат да сключат предварително договор, те няма да са задължени да предоставят информацията в него на длъжностното лице по гражданско състояние. Информацията в тези договори се счита за лична и конфиденциална, а самите договори ще бъдат заверявани при нотариуси.

При сделка на един от съпрузите, удостоверение за имуществените отношения с партньора ще се вади от окръжния съд в областта, където живее или по електронен път, чрез електронен подпис.

Браковете, сключени през миналата година, са над 33 хиляди.

Семейният кодекс бе приет след дълго протакане в края на мандата на миналия парламент. Депутатите обаче не се престрашиха да узаконят съжителството без брак, каквато разпоредба имаше в първоначалния проект на закона.

Споделяне

Още от България