Сделките за коли – с данни за километража от 2018 г.

Мотори и трактори също ще минават всяка година на технически преглед

Сделките за коли – с данни за километража от 2018 г.

Продажбата на автомобили вече ще става със задължително записване на показанията на километража в договора за покупка. Ако продавачът е манипулирал навъртените километри или е променил показанията на километража, той ще бъде наказан с глоба от 2000 до 7000 лв. от май 2018 г. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, внесени от група депутати, които предстои да бъдат приети.

Предлага се още затягане на контрола върху техническите прегледи на автомобилите. Предвижда се моторите, мотопедите, тракторите, развиващи скорост над 40 км/ч, и превозните средства с атракционна цел да минават всяка година на технически преглед, а не както е сега през по-дълъг период от време.

Освен това върху фирмите, извършващи прегледа, ще бъде упражняван надзор от страна на държавата. Ще се създаде и регистър на техническите прегледи на автомобилите, който ще се поддържа от Изпълнителната агенция "Административна администрация" (ИААА). Тя ще обменя тези данни автоматично с МВР.

Промените ще засегнат над 3.6 милиона собственици на автомобили, 1527 превозвачи на пътници и над 15 506 на товари. Те се отнасят и за над 1000 пункта, извършващи технически преглед на автомобилите, както и за 925-те школи за шофьори.

Целта на промените в Закона за движение по пътищата е намаляването на пътно транспортните произшествия, повишаване на пътната безопасност и намаляване на замърсяването на околната среда, е посочено в мотивите към законопроекта. Измененията се правят въз основа на европейски директиви.

Мерки за повишаване на техническата изправност на автомобилите

Част от предложените промени имат за цел по пътищата да пътуват технически изправни автомобили. По тази причина се разширява обхватът на превозните средства, които подлежат на годишен технически преглед.

Дава се възможност за служебно прекратяване на регистрацията на превозното средство, ако автомобилът е неизправен. Тя ще бъде връщана отново служебно, след отстраняване на повредата.

При всеки технически преглед задължително ще се вписват данните от километража на автомобилите, предвиждат още промените. Тези данни трябва да се съхраняват в сервиза, извършил прегледа. Това се прави с цел при последваща препродажба на колата да се установи, ако има манипулиране на данните. За нарушителите са предвидени глоби от 2000 до 7000 лв. Санкция има и за председателя на комисията, направила годишния преглед, ако въведе неверни данни в регистъра.

Данните от техническия преглед на превозното средство ще влизат в регистър, който ще се поддържа от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Тя ще има право служебно да прекратява регистрацията на превозното средство, ако установи, че прегледът е направен от неправоспособен сервиз или лице.

Дава се право на контролните органи да правят допълнителен технически преглед на пътя на автомобили за търговски цели. В случай на констатирани сериозни неизправности – например по ходовата част, спирачките, окачването, кормилното управление, те имат право да го спрат временно от движение.

Работата на контролно-техническите пунктове, извършващи годишните прегледи, ще подлежи на контрол от страна на държавата. Ще се проверяват уредите, с които се правят прегледите, както и правоспособността на извършващите ги.

Законопроектът предвижда, освен частни фирми, и държавни структури да могат да извършват технически прегледи на автомобилите.

В случай на пререгистрация удостоверенията за техническа изправност на автомобилите издадени в друга страна членка на ЕС ще бъдат признавани у нас, както и обратното, е заложено в законопроекта.

Намаляване на административната тежест върху бизнеса

Част от промените намаляват административната тежест върху бизнеса.

Предвижда се да отпадне изискването за повторно подаване на документите при удължаване на срока за извършване на годишни технически прегледи от пунктовете. Ще се подават само тези документи, по които са настъпили промени.

Намалява се и регулаторната тежест върху бизнеса. Сега министърът на транспорта издава разрешенията за теоретично и практично обучение на бъдещите шофьори, а вътрешният министър - тези за допълнително обучение на водачите на МПС. Тъй като това са едни и същи фирми, които подават едни и същи документи на две различни места, се предвижда обединяването на двата режима в един.

Укрепване на превозваните товари

С цел намаляване на произшествията, които възникват в следствие на неукрепени товари, се правят промени, с които се въвеждат по-чести задължителни технически прегледи на ремаркетата.

Изискванията за обезопасяването и укрепването на товарите ще бъдат заложени в наредба, която трябва да се разработи заедно от министрите на транспорта и на вътрешните работи.

Дават се правомощия на контролните органи да спират превозни средства с неукрепени товари и теглените от тях ремаркета.

Въвеждат се санкции за неизпълнение на изискванията за укрепване на товарите и при управление на технически неизправно превозно средство.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?