СДС иска изваждане на службите за сигурност и разузнаване от МВР и МО

Изграждане на единна Служба за сигурност, която да интегрира сегашните Национална служба за сигурност (НСС) и Военното контразузнаване (ВКР), предвижда проект за национална сигурност, който е част от предизборната програма на СДС. Идеята е и военното разузнаване да бъде извадено от Министерство на отбраната и да премине към Националната разузнавателна служба, чиято дейност ще основно ще се осъществява извън границите на страната.

Това е старата идея за обособяване на специалните служби в две агенции по териториален признак, според зоната им на действие. Работата на двете служби ще се регламентира със специални закони, обещават сините депутати. С тази идея тръгнаха още в началото на управлението си от НДСВ, но вече се отказаха от преструктуриране на службите до края на мандата си. Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов обяви вчера, че исканията за местене на службите от една към друга "шапка" се прави с користни цели.

В програмата си СДС предвижда шефовете на контраразузнавателната и на раузнавателната служби да се назначават по предложение на министър-председателя с указ на президента, както е и сега.

Промени във функциите на Национална служба за охрана (НСО) не се предвиждат, но СДС искат дейността ѝ да бъде указана в специален закон.

Статут на държавни органи с национална компетентност да придобият службите за сигурност и разузнаване, които да бъдат юридически лица със самостоятелен бюджет, се предлага в проекта, изготвен от работна група, начело с Йордан Бакалов, който е бивш шеф на комисията по национална сигурност.

Координацията и взаимодействието между службите ще се гарантира от администрацията на Съвета по сигурността като се наблюдава от ресорен член от кабинета. Предвижда се и възможност за директен парламентарен контрол. Прякото оперативно управление ще се осъществява от ръководителите на службите, а координацията между тях ще се базира на споразумения между шефовете на съответните служби.

Съветът по сигурността към министър-председателя да бъде централен орган в системата за сигурност, подпомаган от комисии към правителството, пряко координиращ спецслужбите и взаимодестващ със структури подобни на НАТО и ЕС, настояват още сините. Предлага се статутът му да бъде регламентиран в Закон за националната сигурност.

Исканите промени сините аргументират с постигане на централизирано ръководство, единство и неделимост на тези служби на функцонален принцип, премахване на ведомственото разделение на "военни и цивилни" структури за сигурност и разузнаване, което според авторите ще спомогне за преодоляване на проблема с дублирането на функции. Структурно обединение на службите за сигурност и разузнаване, свързано с изваждането им от "силови" министерства е друг мотив за промените.

Още от България