СДС запази кметското място в Перник

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Пернишкия окръжен съд, с което бе обявен за недействителен изборът на Антоанета Георгиева от партия "Съюз на демократичните сили" за кмет на община Перник.

Тричленният състав на ВАС е отхвърлил жалбата на Симеон Симеонов и на Българската социалистическа партия - Перник, срещу решение на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Перник, с което за избран за кмет на общината на втория тур на общите избори за органи на местното самоуправление на 2 ноември м.г. е обявена Антоанета Георгиева.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдебният състав приема, че касационните жалби на ОИК - Перник и на Антоанета Георгиева срещу решението на Пернишкия окръжен съд са допустими и основателни. Решението на окръжния съд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, тъй като единственото основание за касиране на изборния резултат е констатацията на експертизата по делото за липсващи 971 броя празни пликове, се казва в съобщението на съда.

Според тричленния състав на ВАС, предаването от секционните избирателни комисии на част от използваните при гласуването пликове за нуждите на училището при 92 секция на Перник и кметството в село Рударци преди следващите избори е нарушение на разпоредбите на Закона за местните избори, но не може да се приеме, че е толкова съществено, че да повлияе и опорочи изборния резултат. Към момента на предаването на пликовете е бил налице приключил изборен процес с отчитане на изборните резултати.

Констатираната от експертизата липса на 971 плика не опорочава волята на избирателя и не влияе върху законосъобразността на изборните протоколи на секционните избирателни комисии, тъй като към момента на изготвянето и подписването им отразеното в тях е съответствало на фактическото положение.

Споделяне

Още от България