Седем кандидати да проектират трасето на тунела под Петрохан

Седем кандидати да проектират трасето на тунела под Петрохан

Седем са кандидатите да проектират трасето на тунела под прохода Петрохан. Това стана ясно при отварянето на предложенията по обществената поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София, с тунел под Петрохан.

Кандидатите са:

  • обединение "Логистика – Свеко", в което участват "Логистика 21" ЕООД и "Свеко Енергопроект" АД

  • обединение "Петрохан 2019", в което са "Трансконсулт 22" ООД и Университет по архитектура, строителство и геодезия – Център за научни изследвания и проектирате ЕООД

  • "Пътпроект 2000" ООД

  • ДЗЗД "Петрохан Проект", в което участват "Рутекс" ООД, "Метропроект Прага" АД и "Геоконструкт" ООД

  • "Илия Бурда" ЕООД

  • "Вия План" ЕООД

  • "Пътпроект" ЕООД.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 180 дни. Критерият за оценка на предложенията е "икономически най-изгодна оферта".

Бъдещият изпълнител ще трябва да посочи най-малко три варианта за развитие на новото пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан.

Въз основа на извършеното проучване ще бъде определен пътният габарит на направлението.

Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.

След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Споделяне

Още от Бизнес