Въпреки завишените критерии за тройка

Седмокласниците с по-добри резултати на външното оценяване

Седмокласниците с по-добри резултати на външното оценяване

Резултатите от националното външно оценяване на седмокласниците са по-високи от тези, получени миналата година от сегашните осмокласници, обяви министърът на образованието Анелия Клисарова, която представи в четвъртък постиженията на тазгодишните изпити по математика и български език и литература, с които може да се кандидатства в гимназия.

Сегашните седмокласници обаче са постигнали по-слаби резултати спрямо собсдтвените си оценки на външното оценяване след ІV клас, което са държали през 2011 г.  Това се дължи на повечето учители, които обучават децата в прогимназията, усложненото учебно съдържание и не на последно място възрастовите особености, коментира Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" в просветното ведомство.

Най-добри постижения тази година на т-нра. миниматури имат учениците в София, Смолян, Варна и Търговище, а най-слаби са в Пазарджик, Разград и Плевен.

От над 58 хиляди седмокласници, явили се на националното външно оценяване, максимален брой от 65 точки по български език и литература са получили 79 ученици, а по математика – 1111 души.

Отличните оценки по български език са над 4 хиляди, по математика - повече от 6 хиляди. Двойките по български език са близо 10 хиляди, по математика - около 13 хиляди. Всяка година все повече ученици работят и по втория, незадължителен модул на изпита, с който се кандидатства за гимназиите.

Нула точки по български език и литература имат 129 ученици, а оценка слаб 2 са получили 9805 деца. 77 седмокласници имат 0 точки на задължителния модул по математика, а слабите оценки са съответно 12 824. При допълнителния модул, по който пишат седмокласниците, желаещи да кандидатстват в елитните гимназии, 8 ученика са получили максималния брой точки по български език и литература, които са 100.

С близо две точки са по-високи резултатите през тази година на националното външно оценяване по математика в седми клас в сравнение с предходните години, въпреки че скалата за оценяване беше повишена, обясни Клисарова.

През 2010 г. "тройката" за външното оценяване в седми клас се е оценявала с 14 точки, през 2011 г. - с 16 точки, през 2012 и 2013 г. - с 18 точки, а през тази година вече 20 точки са за "тройка", посочи тя. Така скалата за оценяване в седми клас е повишена с две точки, но въпреки това резултатите са съизмерими, като по-математика са и по-добри. Това показва, че учениците много добре са се подготвили по математика, каза министърът.

Изводите на министерството след резултатите са, че с преразказа седмокласниците дса предали вярно съдържанието, в съответствие с развитието на действието. Учениците са демонстрирали и умения за съобразяване с дидактическата задача. В същото време седмокласниците допускат пунктуационни грешки при сложните смесени значения. Грешки се наблюдават и при съвместната употреба на глаголните времена.

По математика седмокласниците се представят по-успешно с алгебричните, отколкото с геометричните задачи. Много добре са усвоени и формулите за съкратено умножение и решаване на линейни уравнения. Значително по-добре спрямо предходни години, се разчитат диаграми и се правят изводи от извлечената информация.

При допълнителния модул по математика, седмокласниците са срещнали трудности при решаването на геометричната задача. Не е висок и процентът на напълно справилите се с алгебричната задача.

Споделяне

Още от България