Сeк

Сексизмът продължава да бъде застъпен в учебниците в страните от Централна и Източна Европа, се казва в световен доклад на ЮНЕСКО, разпространен днес в Делхи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В доклада се подчертава, че предразсъдъците по отношение на половете и неспоменаването на неравенството между половете в учебниците са опасни тенденции в Централна и Източна Европа.

В учебниците в Полша жените обикновено са описани като майки и домакини, които се занимават с домашна работа. В естонските учебници момичетата и жените са показани в стереотипни роли в домовете си.

В Албания, Унгария, Казахстан и Таджикистан в повечето учебни помагала не се споменава за жените извън дома им. Докладът на ЮНЕСКО цитира текст от учебник в Азербайджан: "В модерните семейства се наблюдава опасно намаляване на броя на децата. Сред основните причини за това са градския начин на живот, фактът, че и жените работят и по-високото ниво на образованието."

В учебниците за началните училища в Румъния жените са описани като селянки, продавачки на плодове и цветя, а мъжете като космонавти, полицаи и лекари.

В доклада се отбелязва, че в училищата в югоизточна Европа и Руската федерация се наблюдава нарастване броя на учителките, което спомага за постигане по-голямо равенство между половете.

Присъствието на жените в класната стая обаче по-скоро се дължи на отказа на мъжете от учителската професия, продиктуван от ниските заплати. 90 процента от началните учители в Армения, Беларус, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Русия, Словакия, Словения и Украйна са жени, се отбелязва в документа.

Още от Свят

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?