СЕМ ще регулира и видеа онлайн

СЕМ ще регулира и видеа онлайн

С промени заради евродиректива Съветът за електронни медии (СЕМ) ще има правомощия и онлайн. Това няма да важи за текстовете в новинарските сайтове, а за видеата в българските платформи за видеосподеляне, каквато е vbox7. 

Поправките са в Закона за радиото и телевизията, като в четвъртък ще бъдат разгледани на второ четене в ресорната парламентарна комисия.

"Досега в обхвата на закона бяха линейните и нелинейните медийни услуги, сега се включват услугите на платформите за видеосподеляне. Медийният регулатор ще има компетентност да се произнася по тези три вида услуги", обясни пред Mediapool експертът по европейско и българско медийно право и преподавател в Софийския университет проф. Нели Огнянова.

По думите ѝ обаче в обхвата попадат и видеата в новинарски сайтове, ако те са обособени в отделна категория на сайта:

"Директивата не се прилага за информационни сайтове като вашия - това не е новост. Но още от 2015 г има решение на Съда на ЕС (дело C-347/14 New Media Online), според което директивата се прилага към видеосъдържание на сайтове, когато видеосъдържанието е обособимо: например в посоченото дело, в поддомейн е разположен видеокаталог, става дума за 300 видеоматериала. Може на един сайт за новини да има видео, но когато то илюстрира публикация (като необособимо съдържание), директивата няма да се приложи".

Пропускът

Огнянова посочва, че от българския законопроект е изпусната една от най-важните нови разпоредби в директивата. Става дума за чл.30, параграф 4 от евродирективата, който гласи следното:

"Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи или служби разполагат с подходящи финансови и човешки ресурси и изпълнителни правомощия с цел ефективно изпълнение на техните функции и допринасяне към дейността на ERGA. Държавите членки гарантират, че на националните регулаторни органи или служби са осигурени собствени годишни бюджети, които се оповестяват публично"

"Надявам се по време на второто четене проблемът да бъде преодолян - не само защото отсъствието на разпоредбата е формално нарушение", каза тя.

СЕМ и саморегулацията

"Новата аудио-визуална медийна директива действително повдига въпроса до каква степен медийният регулатор СЕМ има правомощията да наблюдава съдържанието на платформите за видеосподеляне", посочва медийният експерт Весислава Антонова.

По думите ѝ да се твърди, че медийните надзорници ще наблюдават онлайн медиите е пресилено и невярно. "Регулациите са в посока недопускане респективно отстраняване съдържание с реч на омразата, насилие, тероризъм, неблагоприятно за децата в сайтовете на платформите и други предвидени в директивата случаи. Защитата на децата е основен приоритет", добави тя.

Според Антонова тези мерки не налагат да се прави едни вид предварителна ревизия на онлайн видео съдържанието, нито пък необходимост да се въвеждат филтри. "Новото всъщност е, че се отдава много по-важна роля на на саморегулация на платформите. По-скоро става дума за повишаване ролята на органите на саморегулация. В България такъв е например "Националния съвет по журналистическа етика", посочи тя.

Самият законопроект предвижда насърчаване на саморегулирането и съвместното регулиране чрез кодекси за поведение и стандарти, където това е уместно и подходящо. Специално е посочен Етиченият кодекс на българските медии, разработен от Фондация "Национален съвет за журналистическа етика".

Възможност за повече реклами в праймтайма

Законороектът предвижда телевизиите да могат да пускат повече реклами в праймтайма. В действащия Закон за радиото и телевизията е записано, че делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в даден едночасов период не може да надхвърля 12 минути, което е 20% от 60 мин.

Сега общият възможен процент реклами не се увеличава, но той не е разпределен на 1 час, а на спотове. Това дава възможност те да бъдат разпределяни по-гъвкаво. Текстът предвижда:

"Делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в интервала между 6:00 и 18:00 часа не може да надхвърля 20 на сто от този интервал. Делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в интервала между 18:00 и 00:00 часа не може да надхвърля 20 на сто от този интервал".

Така например рекламите между 18:00 и 19:00 могат да са общо 10 минути, а между 21:00 и 22:00 – 14 минути.

Освен това с новата поправка на практика няма ограничение за това какъв процент от съдържанието могат да са рекламите между 00:00 и 06:00, което означава, че са неограничени.

Достъпност за хората с увреждания

Предвиждат се и промени в полза на хората с увреждания.

Доставчиците ще трябва да предоставят на СЕМ планове за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на достъпността на предоставяните от тях услуги за хората с увреждания за 3-годишен период. Те ще трябва да представят и годишен отчет за напредъка, постигнат в това отношение.

Наказателната процедура

През ноември Европейската комисия започна производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки и Обединеното кралство за това, че не са въвели в законодателството си новите правила. Сред тях е и България.

Трябва да се знае, че въвеждането на директивата беше обусловено от издаване на два акта на Комисията, които бяха забавени от изборите за ЕП и формирането на новата Комисия. Българският законопроект беше вече завършен, когато - два месеца преди изтичане на срока - станаха известни двата акта. Очевидно това е дало ефект върху държавите. 

Споделяне

Още от България