СЕМ видя заплаха за медийната свобода в наказанията за говорене срещу банките

СЕМ видя заплаха за медийната свобода в наказанията за говорене срещу банките

Съветът за електронни медии (СЕМ) не подкрепя внесения законопроект за допълнение на Наказателния кодекс с който се иска наказание затвор за говорене срещу банковата система. Това се посочва в становище на регулатора във връзка с промените в кодекса, внесени от Йордан Цонев на 30 юни по предложение на Българската народна банка.

Становището е изпратено до Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси към 42-рото Народно събрание.

От СЕМ отбелязват, че разбират необходимостта, очертала се при последната банкова криза, от допълнителни законови гаранции за финансовата стабилност на страната, включително и такива, които засягат публичните комуникации.

"Изписаният текст, предложен като 252а от НК, следва изрично да закрепи в разпоредбата субективната страна на деянието, а именно неговия умисъл. Иначе носи в себе си заплаха за свободата на медиите и възпрепятства изпълнението на техни основни функции", пише в становището на СЕМ.

Според регулатора, самата редакция на разпоредбата би могла да бъде прецизирана от гледна точка на фактическите елементи, необходими, за да се изпълни съставът на престъплението, като се избегне двусмислието в текста, от който излиза, че ако заблуждаваща или невярна информация не води до всяване на смут и страх в населението, то тогава може да бъде разпространявана.

Също така самата дума "смут" би могла да затрудни подвеждането на деянието под правната норма предвид широкия периметър на тълкуването ѝ, и то главно в психологически план, смятат от СЕМ.

От съвета отбелязват, че текстове в който и да е закон на страната, свързани с разпространение на информация, следва да постигат своите цели, без да накърняват конституционното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация.

--------------------------
Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от OBC и Mediapool.bg и по никакъв начин не изразява официалното становище на Европейския съюз.

Споделяне

Още по темата

Още от България