Сериозен отлив на пътници от метрото и железницата през 2011 г.

Сериозен отлив на пътници от метрото и железницата през 2011 г.

Столичното метро, железопътният и автобусният транспорт отчитат сериозен спад в пътниците през миналата година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в петък.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт са 132.832 млн., или с 8.1% по-малко спрямо същия период на предходната година. С 10.2 процента по-малко са били пътуващите с метро столичани, което е сериозен удар върху подземната железница, която в момента се разширява.

 

Намалението на превозените пътници от железопътния транспорт е с 12.7%, а от автобусния транспорт – със 7.9%, и се дължи както на вътрешните, така и на международните превози. Влияние върху отлива на пасажери на Българските държавни железници е оказала и стачката в края на 2011 г., която спря движението на влаковете за около месец и създаде проблеми на пътуващите точно по коледните и новогодишните празници.

 

Извършената работа от влакове и автобуси е 3.194 млрд. пътниккилометра, или с 1.4% по-малко. Намалението се дължи основно на железопътния транспорт, където спадът през четвъртото тримесечие на 2011 г. в сравнение със същото тримесечие на 2010 г. е с 13.1%.

 

През четвъртото тримесечие на 2011 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 73.363 млн. пътници. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 1.5% по-малко. Намалението е в резултат на превозната дейност на метрополитена (с 10.2%), докато при тролейбусния и при трамвайния транспорт има увеличение – съответно с 2.2 и 0.1%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също намалява спрямо съответния период на 2010 г. с 4.6%. Увеличение от 1.9% се наблюдава само при тролейбусния транспорт.

 

Превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт намаляват с 0.7%, а извършената работа – с 1.7% спрямо предходното тримесечие.

 

Броят на превозените пътници от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2011 г. намалява спрямо същия период на предходната година с 2.3%, което изцяло се дължи на морския транспорт. Извършената работа се увеличава с 20 хил. пътниккилометра, или с 2.9% в сравнение със съответния период на 2010 г., в резултат на по-дългото средно превозно разстояние при морския транспорт.

 

Сериозен ръст на товарите, превозени по суша

 

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт намаляват с 10.8% спрямо предходното тримесечие., но на годишна база растат с 4.583 млн. т.

 

Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози – съответно с 24.0 и 16.1%. Същевременно извършената работа се увеличава с 457.6 млн. тонкилометра, или със 7.3%, като при вътрешните превози увеличението е с 18.1%, а при международните превози – с 3.4%.

 

При превозените товари от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2011 г. се наблюдава спад от 33.7% спрямо същото тримесечие на 2010 г., който се дължи както на морския, така и на речния транспорт. При морския транспорт, който през текущото тримесечие е извършвал само международни превози, намалението на превозените товари е с 43.2%, а при речния транспорт - с 21.0%. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 39.9% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година. При морския транспорт намалението е с 39.3%, а при речния транспорт - с 46.3%, и е в резултат не само на количеството на превозените товари, но и на по-малкото средно превозно разстояние.

Споделяне

Още от Бизнес