Анализ установи

Сериозни дисбаланси в оказваната помощ от джипитата в отделните области

Сериозни дисбаланси в оказваната помощ от джипитата в отделните области

Помощта, която пациентите получават от своите лични лекари, е много различна в отделните райони на страната и има големи отклонения в ефективността на работата на джипитата по места. Това са изводите от проучване на първичната медицинска помощ с ръководител доц. Петко Салчев, осъществено с подкрепата на Институт "Отворено общество" – София и представено в сряда.

“При анализа на съотношението между предоставените здравни услуги от общопрактикуващите лекари и ресурсите, които са вложени за тези услуги от НЗОК, се вижда, че общата дейност на личните лекари е била недостатъчно ефективна“, заяви Салчев.

При еднакъв ресурс в отделните региони има значителна разлика в броя осъществени прегледи. Пет са водещите региони в страната през 2009 г., в които личните лекари са постигнали най-висока ефективност в общата си дейност. Това са Търговище, София-град, Силистра, Разград и Видин. Общите дейности на джипитата в половината от регионите в страната са едва до 35.6% ефективни в сравнение с тези водещи 5 региона.

При изследването обаче се отчитат само броят прегледи и вложените средства, но не и качеството на работата на лекарите.

С най-ниска ефективност според данните е дейността на личните лекари по програма "Майчино здравеопазване". При тази дейност се наблюдават и най-съществени разлики между отделните региони. Средната ефективност по програмата “Майчино здравеопазване” е 45.2%.

Имунизационната програма за пациентите до 18 години е най-ефективната дейност, което според специалисти се дължи на това, че много ваксини са задължителни от години и хората са свикнали да ги правят. Само в два от регионите ефективността е под 80%. Повече от половината региони имат ефективност, попадаща в границите 90%-100%.

За сравнение профилактичните прегледи също са задължителни, но хората масово не се явяват за тях. Средната ефективност при профилактиката е 47.68%, като повече от половината региони се отличават със сравнително ниска ефективност - под 39%.

Проучването показва, че при профилактичните прегледи с висока ефективност са региони като София област, Търговище, Разград и Силистра. Парадоксално София град, където има най-голяма концентрация на общопрактикуващи лекари, ефективността на работата им е едва 22%. За сравнение в Пловдив тя е 75%, във Варна 41%, в Бургас – 34%.

Салчев заяви, че причините за тези диспропорции не са били предмет на изследването, но то показва районите и дейностите, на които трябва да се обърне внимание при взимането на управленски решения.

Проучването сочи още, че в отделните райони на страната между 10% и 20% от хората нямат избран личен лекар. Между 90% и 91% от хората в София град, Габрово и Смолян имат избрано джипи. Това са регионите с най-висок процент. В Силистра обаче само 78.6% са си избрали семеен лекар.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?