СЕТА дава възможност за увеличаване на българския износ към Канада

Цветан Симеонов, председател на БТПП

Влизането в сила на споразумението СЕТА между ЕС и Канада дава възможност за увеличаване на българския износ към тази страна, тъй като голяма част от митата, които пречат на експорта сега, ще бъдат премахнати, каза в интервю за Mediapool председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Според него с най-голям потенциал за навлизане на канадския пазар са българските фирми от текстилната и хранително-вкусовата промишленост. В същото време не се очаква канадски стоки да залеят България, тъй като и в момента митата за тях у нас са ниски.

Месец след влизането в сила на споразумението СЕТА между ЕС и Канада какъв е ефектът от него за българския бизнес и търговските ни отношения с Канада?

За всяко едно търговско споразумение е нужно поне година да изчакаме, в която можем да сравним данните за стокообмена и инвестициите. Освен това в българския парламент все още тече процес на ратификация на законопроекта и не са влезли окончателно и изцяло в сила условията по него, макар на европейско ниво, считано от 21 септември прилагането на СЕТА да е одобрено. Освен това се очаква и решение на Конституционният съд по него, след като беше сезиран от президента.

По данни на ЕК в България 286 компании изнасят стоки за Канада, които чрез споразумението СЕТА, ще постигнат по-ефективна цена, поради отпадане на много от таксите и митата, които търговците плащат при търговията.

Над 6400 са работните места в тези компании у нас. Понастоящем търговията между България и Канада не е с впечатляващи обеми – общият стокообмен за 2016 г. е 108 млн. долара. Износът ни за там е 54.5 млн. щатски долара, а вносът на България от Канада е 53.5 млн. щатски долара. Въпреки това данните показват нарастване на стокообмена с близо 41% през 2016 г. спрямо 76.7 млн. щатски долара през 2015 г.

Основни стоки в българския износ са слънчогледово семе, фармацевтични продукти, електрически платки, ядки, оптични изделия и др. От Канада внасяме основно мед и изделия от него, електрически машини и оборудване, устройства за въздухоплаване, рибни продукти, печатни издания.

Има ли негативни последици от СЕТА, каквито опасения имаше у нас?

Внимателен поглед върху структурата на българския внос от Канада показва, че към момента канадски стоки се внасят в България при нулеви или ниски мита – до 5%, което означава, че в резултат на либерализацията след СЕТА влиянието ще бъде ограничено, т.к. причините за ниския канадски внос в България не се свързват с тарифни ограничения.

Но за българския износ ситуацията е различна – изнасяните български стоки срещат значителни тарифни пречки - високи вносни мита от Канада. След отпадането на голяма част от тях се очаква ръст на износа ни за Канада.

Все пак съществуват и някои рискове като например завладяване на европейския пазар с евтини стоки, което ще вреди на местния. Подобни възможности се създават при всяко елиминиране на търговски бариери. Въпреки това историята на предишни споразумения сочи обратното – навлизането на нови стоки на европейския пазар по-вероятно ще подейства като стимул за европейските производители да подобрят качеството на продуктите си и да ги предлагат на по-конкурентни цени.

Скептиците считат, че Европа не е готова за такова състезание, защото европейската стокова себестойност е обременена с величини, каквито липсват в Северна Америка. Например стоките в Канада са много по-енергийно конкурентоспособни.

Системата за защита на инвестициите и уреждане на спорове между компании и правителства е една от най-критикуваните клаузи в споразумението. Според критиците международни компании може да злоупотребяват с идеята за арбитражни комисии.

Кои са най-интересните и нестандартни бизнес връзки между двете страни? Големи или малки наши фирми са по-успешни на канадския пазар?

За България СЕТА означава шанс за повече износ и привличане на инвестиции. Двустранната търговия сега е символична, инвестициите - почти отсъстващи, така че в бъдеще това може да се промени. След премахване на бариерите в търговските отношения между България и Канада все повече компании имат възможността да намерят място на канадския пазар.

Възможност за европейските компании (вкл. и български) е достъпът до обществени поръчки и проекти, финансирани с публични средства в Канада. Като цяло на канадския пазар оперират средни и големи български фирми.

Кои са най-перспективните ниши в Канада за реализация на български фирми?

Канада е новото бойно поле за технологии. Това е една ниша, в която може по един много динамичен начин, българските фирми да инвестират. Страната ни има огромен капацитет от технологични мозъци.

Двустранните отношения в ИТ и аутсорсинга трябва да се засилят, предвид факта, че България е една от най-предпочитаните аутсорсинг страни. Канадската работна ръка е най-образованата сред членовете на ОИСР, като половината от населението в трудоспособна възраст е с висше образование.

В българската индустрия основни потенциални области за ръст на износа са текстилната и хранително-вкусовата промишленост. При тях митата варират 6-18%, което се явява значителна бариера. Други продукти със значителен потенциал за нашия износ са машините, електрониката, медицинските и оптични изделия, медикаментите, етеричните масла.

Като конкретен пример – за българското сирене се прилагат високи специфични мита (3.32 цента за кг или 245.5%, но не по-малко от 3 до 5 канадски долара за килограм), за текстилните изделия също – 17-18% мита. Платените мита в текстилната промишленост 2013-2015 г. са 3.8 мнл. щатски долара. При влизането в сила на СЕТА тези мита за българските производители ще бъдат премахнати, което ще създаде предпоставки за растеж.

Какво ново и интересно може да предложи България на канадските инвеститори?

Като част от ЕС, България може да предложи чрез различни способи финансиране от фондовете на ЕС. Канадските инвеститори могат да се възползват от това и особено от финансирането за иновации, където България има потенциал да се развие и превърне в дигитален иновационен хъб на Балканите, а от друга страна Канада е голяма и силна икономика, също ориентирана към иновации и изкуствен интелект.

България може да предложи високо квалифицирани кадри в ИТ сферата, модерни бизнес паркове. Освен това тук са едни от най-ниските ставки на данъчното облагане, едни от най-ниските в Европа оперативни разходи за функциониране на бизнеса.

Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

По изчисления на Българската агенция за инвестиции сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2016 г., е 61 млн. евро, като по този начин страната се нарежда на 47-мо място в класацията по географски признак на инвеститорите у нас. Скромният размер на инвестициите от Канада може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област.

Има ли оплаквания от страна на канадските инвеститори у нас от бизнес средата, от административни тежести и корупция?

Към настоящия момент в БТПП няма такива данни.

Споделяне

Още по темата

Още от Интервюта

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?